Aj neúplné rodiny potrebujú našu pomoc. OĽANO predkladá konkrétne riešenie

Poslanci hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) prichádzajú s ďalším pro-rodinným návrhom zákona. Výživné na dieťa navrhujú zvýšiť o 50 percent jeho súčasnej výšky.

„Víziou hnutia OĽANO je, aby bolo Slovensko krajinou priateľskou k rodinám a deťom. A aby každej rodine, aj tej neúplnej, bola venovaná pozornosť a podpora, ktorú potrebuje,“ uviedla predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová a pokračovala: „Každý rodič, bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť si svoju vyživovaciu povinnosť. Dnes je to minimálne vo výške 30 percent zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa, čo predstavuje sumu 27,32 eur.“

Vzhľadom na vývoj cien a rast životných nákladov považuje OĽANO súčasnú zákonom stanovenú vyživovaciu povinnosť za nepostačujúcu a sumu navrhuje upraviť. „Navrhujeme upraviť výšku vyživovacej povinnosti, a to tak, aby rodič bol povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 50 percent zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa, čo predstavuje 45,53 eur mesačne,“ povedala Verešová, s tým, že cieľom návrhu hnutia OĽANO je ochrana najslabších skupín spoločnosti, konkrétne detí, ktoré sú nezaopatrené a sú odkázané na pomoc svojich rodičov, ako i rodiča, ktorý sa o takéto dieťa stará sám. „Neúplné rodiny sú najviac ohrozené chudobou, dlhodobo to potvrdzujú výskumy. Znamená to, že sú ohrozené samotné deti,“pokračovala poslankyňa.

Podľa Verešovej v súčasnosti rodina na Slovensku čelí mnohým ohrozeniam a prežíva rôzne problémy. „Práve preto sme upriamili pozornosť na rodinu a pripravili sme koncept rodinnej politiky pre Slovensko. Keď totiž zameriame pozornosť na rodiny, eliminujeme mnohé riziká, medzi nimi aj chudobu detí, na minimum,“ povedala A. Verešová a upriamila pozornosť na najnovšie výsledky prieskumu SAV. „Výsledky sú katastrofálne. Z demografických skupín sú to práve deti, ktoré na Slovensku najviac ohrozuje chudoba. Z tohto je zrejmé, že sociálna politika nepostačuje. Je najvyšší čas upriamiť pozornosť na rodinu ako celok, teda realizovať modernú rodinnú politiku,“ uzavrela Anna Verešová.

„Rodina je základnou bunkou spoločnosti. Do jej života však prichádzajú situácie, ktoré ju oslabujú,“ uviedla tieňová ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková. „Je dôležité, aby pri rôznych životných situáciách podával štát rodinám pomocnú ruku,“ pokračovala.

Pomocnú ruku podáva hnutie OĽANO aj rodinám s adoptovanými deťmi a s autistickým členom v podobe predložených návrhov zákonov na prebiehajúcej schôdzi NR SR. „Adoptívnym rodičom navrhujeme na základnú výbavu pre narodené dieťa vyplatiť rovnaký príspevok, ako biologickým rodičom. Zatiaľ čo biologickí rodičia dnes dostávajú takmer 830 eur, pre adoptívnych je príspevok v súčasnosti len 503 eur,“ upozornila Soňa Gaborčáková.

OĽANO tiež navrhuje vylepšenie pre rodiny s autistickým členom. “Pre takéto rodiny chceme zjednodušiť možnosť získať príspevok na opotrebovanie šatstva či zjednodušiť získanie parkovacieho preukazu,” uzavrela Soňa Gaborčáková.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program