Bude sa cena vody a elektriny aj naďalej zvyšovať?

Aj o tejto otázke sa bude diskutovať na seminári „Vodná politika na Slovensku“, ktorý sa uskutoční 30. marca 2017 v budove Národnej rady Slovenskej republiky. Cieľom seminára je diskutovať s odborníkmi o vodnej politike presadzovanej Ministerstvom životného prostredia SR a jej negatívnych dôsledkoch na životné prostredie, ale aj na zvyšovanie cien vody a elektriny.

Diskusia bude o nedávno prijatom programe výstavby 375 malých vodných elektrární, ktorý vláda schválila bez analýzy dopadov na životné prostredie a na cenu za vodu a elektrinu. Aj keď nie sú k dispozícii ekonomické kalkulácie zvýšenia poplatkov, je isté, že pôjde o nemalé sumy. Do finálnej ceny za elektrinu sa totiž musia zákonite premietnuť dotácie poskytované prevádzkovateľom malých vodných elektrární vo forme pevne stanovenej ceny na dobu 15 rokov. Zrejme výrazne sa zvýšia aj platby za poskytovanie vodohospodárskych služieb, ktoré niektorí prevádzkovatelia energetických zdrojov už dnes považujú za likvidačné. Ak sa k tomu pripočíta environmentálna daň za poškodzovanie životného prostredia, ktorú by Slovensko malo zaviesť, výroba elektrickej energie v malých vodných elektrárňach sa pre ľudí stane ekonomicky neúnosnou a pre investorov nerentabilnou.

Diskutovať sa bude aj o povinnosti vykonať do roku 2018 doplnkový hydrogeologický prieskum na využívaných vodárenských zdrojoch a studniach. Ministerstvo životného prostredia SR túto požiadavku presadilo do svojej vyhlášky bez toho, aby bolo verejnosti vysvetlené, aký to bude mať prínos pre občana, ktorý to bude musieť všetko zaplatiť.

Nielen dotknutá verejnosť, ale aj mnohí odborníci sa viac ako rok pýtajú ministerstva, aký je dôvod na overovanie množstva vody vo vodnom zdroji krátkodobým pokusom, keď sa z neho voda permanentne čerpá a monitoruje už desiatky rokov. Ani v tomto prípade nebol urobený odhad nákladov za prieskumné práce, ktoré budú musieť zaplatiť občania v cene za dodávku vody.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program