Ďakujeme J. Mičovskému za odvedenú prácu a novému agroministrovi S. Vlčanovi prajeme veľa úspechov

Odchod Jána Mičovského z funkcie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je ukážkou zásadného rozdielu medzi súčasnou vládou a predošlými garnitúrami Fica a Pellegriniho, ktorých členovia nikdy neboli schopní prevziať zodpovednosť ani za vlastné zlyhania, nie ešte za zlyhania a kauzy svojich nominantov. Mičovský zo svojej funkcie odstúpil kvôli tomu, že sa nepodarilo chápadlá prerastenej mafiánskej chobotnice smeráckych vlád odseknúť včas. Jeho pôsobenie v rezorte sa nieslo najmä v znamení boja s korupciou a inými neférovými praktikami, ktoré roky sťažovali prácu poctivým poľnohospodárom, potravinárom i lesníkom.

Mičovský okamžite po nástupe do ministerskej funkcie spustil hĺbkovú očistu rezortu vrátane štátnych podnikov a príspevkových organizácií. Úplne zastavil „nosenie obálok“ za dohodnuté percentá za dotácie do agrorezortu. Poľnohospodári od marca 2020 tak nepotrebujú žiadne kontakty, známosti, či zvýhodnenia.

Výsledky forenzného auditu v Pôdohospodárskej platobnej agentúre len potvrdili to, čo bolo dlhodobo verejným tajomstvom. Prešetrilo sa tam 110 prípadov v hodnote 47 mil. eur, pričom z preskúmaných platieb bolo vyše 27 mil. pravdepodobne spojených s korupciou. Vážne zistenia sa objavili aj v súvislosti s Národným potravinovým katalógom alebo v štátnom podniku Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO. Kontrolná skupina v tejto súvislosti podala trestné oznámenia a ministerstvo poskytlo plnú súčinnosť Národnej kriminálnej agentúre.

Detekciou toxických kontraktov dokáže rezort v oblasti IT najbližšie dva roky dosiahnuť úsporu takmer 2,6 mil. eur. Ďalej na prevádzke už teraz šetrí 159 tis. eur ročne a pracuje na ďalších efektívnych riešeniach v celom rezorte pri nakladaní s finančnými prostriedkami. Ministerstvo pod Mičovského vedením zaviedlo aj transparentné výberové konania pri výbere manažérov v rezorte, jeho organizáciách a v štátnych podnikoch.

Agrorezort napriek náročnému roku spojenom s koronakrízou dokázal vyplatiť najvyššiu štátnu pomoc za posledné štyri roky a celkovo zrealizovať platby za viac ako 766 miliónov eur.

Ministerstvo začalo výrazne apelovať na zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, ako aj podporu domácich výrobcov a spracovateľov. Jedným z takýchto riešení bol aj projekt „Zlaté jahňa“, ktorým sa ministerstvu podarilo úspešne vrátiť na pulty obchodov stopercentnú slovenskú jahňacinu.

Výraznou agendou, do ktorej sa Mičovského rezort pustil, bola aj realizácia 130 projektov pozemkových úprav v 133 katastrálnych územiach. Na tento rok agrorezort navrhol verejné obstarávanie 93 projektov pozemkových úprav a výber ďalších 120 katastrálnych území pre tieto úpravy. Došlo aj k rozšíreniu informácií z tzv. agromáp, kde dnes verejnosť môže nájsť dáta o obvyklej výške nájmu, či poberateľoch podpôr.

Kľúčovou úlohou ministra J. Mičovského bolo aj dopracovanie Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 – 2027.

S hlavným mestom SR Bratislavou uzavrel minister Mičovský memorandum o vytvorení a rozšírení Bratislavského lesoparku, čím zastavil ťažbu dreva a drevnej hmoty, a naopak zvýšil pre návštevníkov rekreačnú funkciu lesa v okolí Bratislavy. Ministerstvo na jar organizovalo aj významnú  konferenciu FOREST EUROPE o budúcnosti lesov, kde boli prijaté súvisiace dokumenty – Bratislavská rezolúcia ministrov a Bratislavská ministerská deklarácia.

Mičovský tiež začal presadzovať inovatívny princíp prírode blízkeho hospodárenia v lesoch, ktoré zachováva estetickú hodnotu lesa, zadržiava vodu v krajine a pozitívne ovplyvňuje klímu.

Hnutie OĽANO ďakuje Jánovi Mičovskému za všetko, čo vykonal pre slovenských pôdohospodárov a rozvoj vidieka.

Veríme, že nový agrominister Samuel Vlčan nadviaže na dôsledné protikorupčné ťaženie svojho predchodcu a prajeme mu veľa síl v zavádzaní dôležitých reforiem slovenského pôdohospodárstva.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program