Demografická kríza: Predĺžme materské pracujúcim rodičom na 1 rok

Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) má víziu Slovenska ako krajiny priateľskej k rodine, kde každej rodine, aj jednorodičovskej, je venovaná maximálna pozornosť, podpora a ochrana. Aj preto poslanci hnutia od začiatku volebného obdobia priniesli na schôdze NR viacero prorodinných legislatívnych návrhov. Jedným z nich bolo aj predĺženie poberania materského z 34 týždňov na 52 týždňov, teda na celý rok, ktoré opätovne predkladajú ako pozmeňovací návrh k vládnemu zákonu.

Najväčšou hrozbou súčasnosti pre všetky európske krajiny je demografická kríza a starnutie obyvateľstva. “Už aj ekonómovia viac hovoria o demografii ako o HDP. V roku 2030 začne obyvateľov na Slovensku ubúdať a naša krajina sa v EÚ postupne zaradí k štátom s najstarším obyvateľstvom. Viaceré európske krajiny prijímajú preto rôzne opatrenia – tak krajiny V4 ako aj Veľká Británia, Holandsko, či Fínsko. Je najvyšší čas konečne prijať aj významnejšie finančné stimuly pre rodiny, samozrejme naviazané na zamestnanosť rodičov. O to viac, ak sa našej ekonomike darí. Kto iný ako rodiny s deťmi by mal mať z toho úžitok?” pýta sa poslankyňa Anna Verešová.

Návrh je ďalším z opatrení v prospech rodín, ku ktorým sa hnutie zaviazalo už v Zmluve so Slovenskom. “Dnešný stav je taký, že rodiny, ktoré sa rozhodnú mať deti, chudobnejú,” tvrdí Erika Jurinová. “Našim cieľom je aby mohli matky či otcovia prežiť čas strávený s dieťaťom po narodení bez strachu z toho, že sa dostanú do ťažkej finančnej situácie, nebodaj do chudoby. Dnes je nespochybniteľné, že práve v ranom veku, je za najvzácnejší čas považovaný čas strávený s rodičom, matkou, otcom, kedy si dieťa vytvára najsilnejšie vzťahové väzby. A i z hľadiska efektivity investícii štátu do rodiny viaceré teoretické štúdie uvádzajú, že najväčšia efektívnosť sa dosiahne, ak sa do dieťaťa investuje v skorom veku. Dieťa práve v tomto veku potrebuje podnetné prostredie, ktoré mu rodičia vedia dopriať svojou starostlivosťou. A nesmieme zabudnúť, že žena, matka či otec robia pre túto spoločnosť veľkú službu, pretože dodali do systému nielen svoju prácu, ale aj nového človeka.”

Je veľmi dobré, ak majú pracujúci rodičia istotu, že ani pôrodom sa nezhorší ich finančná situácia, pretože budú dostávať takmer plnú čistú mzdu. Bude však oveľa prospešnejšie, ak bude rodič môcť poberať takúto dávku počas celého roka, teda počas obdobia, ktoré je pre dieťa to najdôležitejšie z hľadiska vývinu. “Navrhujeme preto predĺžiť poberanie materského z 34 týždov na 52 týždňov, teda na celý rok. Samozrejme, pomerne sa predĺži i nárok u osamelých mamičiek z 37 na 57 týždňov, či mamičiek, ktorým sa narodili dve a viac detí by sa zo 43 týždňov na 66 týždňov. Pre matky je tiež dobrá správa, že zároveň s predĺžením materského sa predlžuje i ochranné obdobie matiek z deviatich mesiacov na pätnásť mesiacov po pôrode, čo nie je zanedbateľné.”

Treba si uvedomiť, že Slovenská republika má jeden z najnižších populačných rastov v Európe. Štát je preto povinný vytvoriť také nástroje, ktoré pomôžu mladým rodinám v rozhodovaní o prijatí ďalšieho dieťaťa do rodiny. “Mnohé mladé rodiny odkladajú prijatie detí až na neskorší vek tiež v súvislosti s finančnými bremenami, najmä hypotékami na bývanie. I to je dôvodom, že priemerný vek prvorodičiek sa presunul až ku tridsiatke. Muži i ženy hľadajú príležitosť ako skombinovať rodinný život i kariéru. akáto zmena, predĺženie materskej je výborným nástrojom zosúladenia rodinného a pracovného života o to viac, že sa bavíme o rodičoch, ktorý už systém svojimi odvodmi napĺňali.” Predĺženie materskej dovolenky považujú poslankyne za jedno z optimálnych riešení s cieľom zmierniť ekonomické bariéry v rozhodnutí sa pre dieťa a umožniť tak rodičom venovať kvalitný čas deťom v rannom období starostlivosti o dieťa.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program