Deň Ústavy SR je príležitosťou začať diskusiu o reforme najvyššieho zákona štátu

Dnes si pripomíname prijatie základného zákona štátu – Ústavy Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky je vyjadrením spoločenskej zmluvy všetkých občanov Slovenska o tom, že si chcú vytvoriť vlastný zvrchovaný demokratický právny štát a že sa chcú riadiť jej pravidlami. Tento štátny sviatok bezprostredne súvisí so vznikom Slovenskej republiky, ale nie je duplicitou iného štátneho sviatku – Dňa vzniku Slovenskej republiky. Je namieste, aby sme si pripomínali oba štátne sviatky, pretože každý z nich nám pripomína inú pre slovenský národ dôležitú udalosť.

Predseda Ústavno-právneho výboru NR SR Milan Vetrák: „Potrebujeme otvoriť diskusiu o väčších zmenách a doplneniach Ústavy Slovenskej republiky, ktoré prekračujú rámec aktuálneho návrhu novely základného dokumentu štátu v oblasti justície.“

Súčasné znenie Ústavy Slovenskej republiky totiž v plnej miere nezohľadňuje vývoj štátu, najmä jeho právny vývoj po vzniku Slovenskej republiky. Dokazuje to aj judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý Ústavu Slovenskej republiky vykladá a zároveň aj poukazuje na medzery a nejasnosti v základnom právnom dokumente štátu.

„Zamerať by sme sa mali predovšetkým na postavenie prezidenta Slovenskej republiky, ustanovenia týkajúce sa samosprávy, aj v súvislosti s reformou verejnej správy a samosprávy, sfunkčnenie inštitútu referenda, jasnejšie rozlíšenie postavenia parlamentu ako ústavodarného a zákonodarného orgánu a mnohé ďalšie otázky, ktoré nakoniec prinesie aj odborná diskusia vedená za účelom zhodnotenia potreby novelizácie Ústavy Slovenskej republiky,“ dodal s tým, že takýto proces môže podľa jeho slov viesť aj k záveru, že je potrebné prijať úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky. Vláda SR si vo svojom programovom vyhlásení takúto ambíciu nestanovila. Nevylučujeme však, že v priebehu volebného obdobia nezačneme aspoň odbornú diskusiu na túto tému.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program