Dobrá správa pre majiteľov dronov. Po nátlaku hnutia OĽANO ministerstvo obrany upúšťa od nezmyselnej byrokracie

Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) víta rozhodnutie Ministerstva obrany SR, ktoré viac nebude vyžadovať od majiteľov dronov bezpečnostné previerky nad rámec zákona, ako aj európskych štandardov. Zmena sa týka len tých vlastníkov, ktorí bezpilotné zariadenia používajú na bežnú činnosť v turistickom ruchu, poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, zdravotníctve, na reklamu a podobne.

„Pre majiteľov dronov je to výborná správa. Ministerstvo obrany zobralo do úvahy naše pripomienky a ruší túto nezmyselnú šikanu,“ uvádza tieňový minister obrany za OĽANO Jaroslav Naď. „Nielen, že ministerstvo obrany konalo proti zdravému rozumu, dlhodobo tiež porušovalo aj zákon, ktorý si vykladalo svojvoľne. Vôbec by som sa nečudoval, keby teraz na ministerstvo smerovali žaloby od ľudí, ktorí mali kvôli tejto svojvôli zbytočné vysoké finančné náklady,“ pokračoval.

Na nadmernú byrokraciu pri vybavovaní oprávnenia na zaznamenávanie akýchkoľvek fotografií a videa z lietajúcich zariadení upozornilo OĽANO začiatkom februára na tlačovej konferencii. Podľa zverejnených informácií ministerstvo obrany požadovalo nezmyselnú byrokraciu pri akomkoľvek leteckom zaznamenávaní, čo sa v praxi vzťahovalo aj na súkromný let lietadlom, balónom či zoskok s padákom so záznamovým zariadením.

„Takýto výsledok ma teší, pretože to znamená, že štát nebude klásť pod nohy zbytočné prekážky slušným a poctivým majiteľom dronov, ktorí sa živia filmovaním a fotografovaním,“ vysvetľuje Naď a upresňuje, že podľa odhadov sa táto zmena dotkne približne 30-tisíc ľudí. „Štát má ľudom život uľahčovať a nie ho komplikovať tak, ako to robí ministerstvo obrany. Vyzývam preto relevantných zástupcov rezortu, aby bezodkladne odstránili všetku nadbytočnú byrokraciu,“ doplnil Naď.

„Podobných príkladov byrokratizácie a šikany obyčajných ľudí je na ministerstvách bohužiaľ viac. Aj touto cestou chcem preto vyzvať každého, kto sa v praxi stretne s nezmyselnými požiadavkami, aby ma na ne upozornil. Urobím maximum pre to, aby boli odstránené,“ uzatvára J. Naď.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program