Dokedy bude vláda zneužívať „neverejných“ poskytovateľov sociálnych služieb?

V rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa v týchto dňoch v Bratislave koná zasadnutie ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku členských krajín EU. Pri tejto príležitosti zorganizovali zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb verejný brífing s výzvou „Za spravodlivé financovanie sociálnych služieb“. Zástupcov účasťou podporila aj poslankyňa za hnutie OĽANO-NOVA Anna Verešová. Brífingom upozornili účastníkov zasadnutia, tiež aj verejnosť a médiá, na neudržateľnú situáciu v zabezpečovaní sociálnych služieb pre občanov Slovenska.

Verešová pracovala 18 rokov v mimovládnej neziskovej organizácii Áno pre život, ktorá poskytuje služby krízovej intervencie ženám s deťmi. „Organizátorov podporujem, pretože veľmi dobre rozumiem ich výzve. Je naozaj frustrujúce desiatky rokov vyzývať vlády, aby konečne zrovnoprávnili financovanie sociálnych služieb. Nič v tomto nepodnikla ani vláda SMERu, tzv. sociálnej demokracie! Kedy už konečne prestane vláda parazitovať na obetavosti sociálnych pracovníkov a opatrovateľov? Kedy prestane rozdeľovať poskytovateľov sociálnych služieb na tzv. „našich“ a tých „iných“? Budem sa na to v parlamente pýtať pána ministra Richtera.“

Predstavitelia Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb sa obrátili listom nielen na ministra Richtera, ale aj na všetkých prítomných ministrov členských krajín EÚ. V liste ich žiadali o intervenciu voči našej vláde, ktorá svojou dlhodobou nečinnosťou v sociálnej oblasti porušuje ústavné práva odkázaných občanov.

Poslankyňa za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) Erika Jurinová sa pýta, v akom katastrofálnom stave sa musia nachádzať mimovládne a cirkevné organizácie, ktoré „ťahujú“ poskytovanie sociálnych služieb za štát, keď sa obracajú na predstaviteľov ostatných členských štátov, aby ich upozornili na túto bezútešnú situáciu. “Je hanbou pre stranu SMER – sociálna demokracia, že celé tie roky vládnutia občanom istoty iba sľubuje. Nie občania či opozícia predstavujú negatívne našu krajinu v období predsedníctva v Rade EU, ale samotná vláda svojim nekonaním, dlhoročným neriešením situácie i v službách vo verejnom záujme.“

Verejné financie, ktoré majú byť spravodlivo prerozdelené a vrátené ľuďom prostredníctvom verejných služieb v zdravotníctve, v školstve, v sociálnych službách, ale aj v kultúre, vede a v umení, sú predmetom záujmu rôznychfinančných skupín. Vláda nehľadí na to, čo je dobré pre občanov, ale vytvára priestor pre lobing záujmových skupín a korupciu.

Anna Verešová poznamenala, že všetci sme členmi rodiny, rodín. “A práve rodina, ktorá je najlepším prostredím pre ochranu a rozvoj ľudskej osobnosti, v dôsledku nespravodlivého rozdeľovania verejných financií čelí v súčasnosti veľkým problémom. Mladé rodiny majú problém s bývaním, viacdetné rodiny a jednorodičovské rodiny čoraz viac chudobnejú, starší ľudia zomierajú predčasne z dôvodu nedostatočnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb alebo v nemocniciach.Tieto problémy by mal riešiť vláda i parlament. Vyzývame preto pána ministra Richtera, aby vypočul predstaviteľov Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb, ktorí okrem zrovnoprávnenia financovania žiadajú, aby do pripravovanej novely Zákona o sociálnych službách zakomponoval zvýšenie finančného príspevku pre odkázaného občana na sumu, ktorá zabezpečí finančné krytie služby.“

Hnutie OĽANO-NOVA dlhodobo presadzuje zrovnoprávnenie podmienok pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a zmenu spôsobu financovania sociálnej služby tak, aby príspevok v odkázanosti išiel za klientom. Aj v tomto volebnom období sa budeme zasadzovať za lepšiu adresnosť a kvalitu poskytovaných služieb, transformáciu inštitucionálnych služieb na komunitné služby, ako aj za zavedenie novej, fakultatívnej služby rodinného asistenta pre občanov, ktorí nie sú zdravotne odkázaní, ale potrebujú pomoc a asistenciu v domácnosti a v styku so spoločenským prostredím.

 

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program