E. Jurinová a S. Gaborčáková (OĽANO-NOVA): Situácia v mnohých zariadeniach sociálnych služieb je alarmujúca, náš pozmeňovací návrh ich pomôže zachrániť

Poslankyne za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) Erika Jurinová a Soňa Gaborčáková tvrdia, že s dofinancovaním sociálnych služieb nemôžeme čakať na pripravovaný zákon a je potrebné konať ihneď. Aj preto pripravili pozmeňovacie návrhy k zákonu o sociálnych službách i k štátnemu rozpočtu.

„Veľmi ľahko sa môže stať, že niektoré zariadenia nevydržia a príde až k ich likvidácii. Že pacienti nedostanú potrebnú starostlivosť, že zariadenia skrachujú a klienti zostanú na ulici. Pozmeňovacie návrhy navyšujú výšku finančného príspevku, hoci tá bude ešte stále znamenať len to, že sa finančne dostaneme na úroveň roku 2008 a to ešte vôbec nezohľadňuje ani každoročnú valorizáciu minimálnej mzdy, ani rastúce fixné náklady. Čo je však veľmi dôležité – v mnohých zariadeniach už nevedia, čo majú robiť, aby si ich všimli kompetentní, pretože vyčerpali všetky zdroje a rezervy. Hovoria, že bez finančnej zábezpeky tento rok neprežijú. Vláda sa už síce konečne rozhýbala, ide pripravovať nový zákon, ale kedy ten bude? To necháme zariadenia skrachovať? Vláda musí konať ihneď,” tvrdí predsedníčka výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Erika Jurinová.

Podľa poslankýň ich pozmeňovací návrh popísanú situáciu na rok 2017 vyrieši. Jednorázová dotácia bude slúžiť na dofinancovanie existujúcich domovov s reálnymi ľuďmi. “Sú to príbehy reálnych ľudí a často sú hrozivé… Jeden z nich je aj mojou skúsenosťou z minulého týždňa: Staršia pani má nádor, po kolapse bola hospitalizovaná. Má dcéru, učiteľku, ktorá by sa o ňu rada starala, ale premýšľa, čo ďalej – opustiť prácu? Zostať doma? Staručkú pani po pár dňoch prepustili zoslabnutú, takmer nevládnu. Žiadnu liečbu jej nedoporučili, pre jej vek. Z nemocnice musela ísť bez pardónu domov, nedostali ani pár dní, na hľadanie alternatívy. Zúfalá situácia, žiadni príbuzní, ponechaná sama na seba. Prácu potrebuje, žije v meste a potrebuje z niečoho žiť. Stojí pred dilemou, čo ďalej.”

Podľa Jurinovej sa na takúto situáciu nenájde žiadne alternatívne riešenie v nemocnici. Pani zúfalo hľadá dôstojné miesto pre svoju mamičku tak, aby mohla pracovať, a aby sa o ňu mohli niekde postarať. “Bohužiaľ, všetky zariadenia sú plné… Pani nevie vyriešiť svoju existenciu a mamičkine opatrovanie. Procesy trvajú príliš dlho. A upozorňujeme, že počet ľudí, ktorí budú odkázaní na pomoc druhých, z roka na rok narastá. Preto štát musí mať pripravenú alternatívu, ktorá ráta s neúprosnými štatistickými dátami. Prvá Ficova vláda pripravovala dlhý čas nový zákon o sociálnych službách, ktorý mal byť revolúciou v poskytovaní a zabezpečení. Aj bol, ale negatívnou – najmä preto, lebo sa tento zákon menil najviac na poslednú chvíľu, čím sa veľa vecí pokazilo.”

Podľa poslankyne Soni Gaborčákovej sa dlhodobá starostlivosť stane druhou najväčšou položkou celkových nákladov na sociálnu ochranu obyvateľstva, hneď po dôchodkoch. K príprave pozmeňovacieho návrhu o navýšení financií na ZPS, ZOS na rok 2017 viedli poslankyne viaceré skutočnosti. “Počet obyvateľov nad 80 rokov bude v roku 2017 okolo 170 tisíc, čo je nárast o 2000 oproti roku 2016. Najčastejšiou príčinou invalidity v prvom polroku 2016 boli onkologické ochorenia, v roku 2015 boli nádory na druhom mieste príčin úmrtnosti nášho obyvateľstva. Do ZPS a ZOS sa v posledných troch rokoch umiestňujú občania, ktorí sú v ťažkých stupňoch odkázanosti, čo vytvára tlak na zariadenia príjmať viac personálu, ktorý nedokážu zaplatiť.”

Vzhľadom k tomu navrhuje poslankyňa vytvoriť nový integrovaný system sociálno-zdravotnej starostlivosti. “Do systému sa tak dostane viaczdrojové financovanie, ktoré umožní zabezpečiť dlhodobú starostlivosť pre osoby , ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby,” upozorňuje S. Gaborčáková.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program