E. Jurinová: Návrh zákona z dielne SMER-u posilňuje politizáciu polície

Podpredsedníčka Národnej rady SR Erika Jurinová (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti) podporuje výzvu odbornej organizácie Via Iuris, ktorá vyjadrila zásadný nesúhlas s navrhovanou zmenou zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru. Okrem samotného problematického obsahu navrhovaných zmien, návrh zákona neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a nebol predmetom verejnej odbornej debaty.

“Návrh zmeny zákona len posilňuje politizáciu polície a spôsob, akým bol predložený do parlamentu potvrdzuje aroganciu vládnej moci. Návrh neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, hoci ide o dôležité zmeny týkajúce sa výberu policajných predstaviteľov. Tento návrh zákona je ilustratívnym príkladom, ako vláda nerešpektuje legislatívne pravidlá, ktoré upravujú pripomienkový proces a je vyústením dlhodobého problému nerešpektovania zásad otvoreného vládnutia a účasti občianskej spoločnosti na správe vecí verejných. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti sa budú vo svojom programe zasadzovať za to, aby práva verejnosti vyplývajúce z legislatívnych pravidiel vlády boli skutočne vymožiteľné a neboli ponechané len na dobrej vôli štátnej správy. Povinnosť medzirezortného pripomienkového konania musí byť ustanovená zákonom,“ zdôraznila Erika Jurinová. „Súvisiacim problémom je aj fakt, že spolupráca verejnej správy a občianskeho sektora je mnohokrát iba formálna. Občianska spoločnosť je síce niekedy prizvaná ku spolupráci alebo k rozporovým konaniam k legislatívnym návrhom, no v konečnom dôsledku sa názory a návrhy občianskeho sektora nerešpektujú. Pripomienky verejnosti sú často odmietané z formalistických dôvodov. Verejná správa by vždy mala zdôvodniť postoje a rozhodnutia voči všetkým podnetom, ktoré získava od občanov a mimovládneho sektora v rámci participatívneho procesu,“ uviedla Erika Jurinová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program