Eduard Heger k navrhovanej podpore kúpeľníctva: Je to symbolický pľuvanec!

Včera sme od ministra financií počuli riešenia, ktoré prinesú do parlamentu na septembrovú schôdzu. Zaznel i návrh na podporu cestovného ruchu formou podpory kúpeľníctva.

Nikto nepochybuje o tom, že Slovensko má veľký potenciál v oblasti cestovného ruchu. Kúpele sú pokladom Slovenska. Podľa poslanca za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Eduarda Hegera však návrh, s ktorým ministerstvo prišlo, rieši a rozvíja kúpeľníctvo len zanedbateľne.

Pracujúci, ktorí počas roka absolvujú kúpeľný pobyt, pričom preukázateľne zaplatia najmenej 50 eur za služby súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou, budú mať nárok uplatniť si odpočítateľnú položku od základu dane do výšky 50 eur. “Ide však o odpočítateľnú položku. To znamená, že čistá úspora bude 9,50 eur. Avšak bežný 3-dňový pobyt stojí na jednu osobu v priemere 200 eur. Čiže pri výdavku 200 eur za 3 dni ušetrí človek 9,50 eur. Povedzme si na rovinu: Koľko ľudí si dnes toto môže dovoliť a pre koho bude takáto úspora zaujímavá?” vykreslil E. Heger.

Môžme to nazvať pľuvancom, ktorý neposunie cestovný ruch ani kúpeľníctvo nijako výrazne dopredu. Samotní kupeľníci hovoria, že jeho vplyv bude symbolický. Oveľa väčší problém vidia v každoročnom znižovaní objemu peňazí, ktoré zdravotné poisťovne vyčleňujú na kúpeľnú liečbu. Táto suma sa za posledných 7 rokov znížila na polovicu.” hovorí Heger.

Práve kvôli tomuto znižovaniu sa vytvára nový trend, preklopenie pomeru samoplátcov voči klientom kúpeľov, ktorých pobyt hradí zdravotná poisťovňa. “Tu si však musíme uvedomiť, že krátkodobé pobyty sú hlavne relaxačné, avšak dlhodobé, ktoré prepláca zdravotná poisťovňa, sú liečebné. Preto je ich rola veľmi dôležitá a peto je potrebné ich udržať a podporiť, lebo návratnosť je vysoká v podobe budúcich úspor z balíka zdravotného poistenia,” poznamenal Eduard Heger. Dnes je podiel samoplatcov vyšší ako podiel klientov, ktorých pobyty sú hradené zo zdravotnej poisťovne.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program