Erika Jurinová k Deklarácii o bezpečných školách

Predsedníčka výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Erika Jurinová (OĽaNO-NOVA) sa včera na pôde výboru stretla s Bede Sheppardom, zástupcom riaditeľa pre práva detí z Human Rights Watch (organizácie, ktorá v roku 1997 dostala Nobelovu cenu za mier ako zakladajúci člen celosvetovej kampane za zákaz nášľapných mín).

Sheppard požiadal o stretnutie s predsedníčkou Výboru NR SR v rámci svojho dvojdňového pobytu na Slovensku, ktorý venoval stretnutiam s predstaviteľmi Ministerstva zahraničných vecí a žiadosti o podporu Deklarácie o bezpečných školách, ktorú pripravilo Nórsko a Argentína a ktorá bola podpísaná v máji 2016 v Oslo. Deklaráciu doteraz podporilo 54 štátov, z toho polovica členov Európskej únie a NATO, jednoznačne ju podporuje aj Organizácia spojených národov. Slovenská republika zatiaľ k Deklarácii svoj podpis nepripojila.

Dosah ozbrojených konfliktov na vzdelávanie predstavuje humanitárny, rozvojový a širší sociálny problém, ktorý treba urýchlene riešiť. Po svete boli bombardované, ostreľované, vypálené školy a univerzity. Deti, študenti, učitelia, akademici boli povraždení, zmrzačení, unesení či bezprávne zadržaní. Budovy škôl boli používané bojujúcimi stranami ako základne, kasárne či záchytné strediská. Tieto akcie vystavujú študentov a vzdelávanie nebezpečenstvu, odopierajú veľkému počtu žiakov a študentov právo na vzdelávanie a tým zbavujú komunity základov, na ktorých stojí ich budúcnosť. V mnohých krajinách ozbrojený konflikt ničí nielen školskú infraštruktúru, ale aj nádeje a ambície celej generácie detí.

 „Vlani som bol opakovane na Ukrajine a videl som veľa škôl, ktoré boli zneužité na bojové účely. Ukrajina je váš sused, aj pre to si myslím, že podpora Slovenska pre túto deklaráciu je opodstatnená,“ hovorí Sheppard. Podľa neho je podpora Slovenska deklarácii mimoriadne dôležitá práve v čase, keď Slovensko predsedá Rade Európskej únie a jeho podpora by zavážila.

Podľa Eriky Jurinovej Slovenská republika poskytuje prostredníctvom rozvojových programov pomoc v krajinách, kde zúria vojenské konflikty a aj preto sa nás táto téma dotýka. Ako predsedníčka výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, je pripravená informovať členov výboru o deklarácii, poskytnúť im relevantné dokumenty, prerokovať problém na zasadnutí výboru a osloviť členov vlády s výzvou na urýchlenie procesu pripojenia sa k podpisu deklarácie.

„V dnešnom svete sa nemôžeme tváriť, že sa nás netýkajú vojnové konflikty a ich strašné následky kdekoľvek sa dejú. Osobitne, ak ide o ochranu detí a ich práva na normálny život. Podpis Deklarácie o bezpečných školách je to najmenej, čo môže Slovenská republika pre to urobiť,“ dodáva Jurinová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program