Eurofondy musia byť zdrojom rozvoja a prosperity, nie korupcie

Pre pochybné dotácie Ministerstva pôdohospodárstva podáva poslankyňa za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Veronika Remišová spoločne s europoslancom Branislavom Škripekom podnet na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

Viac než 600 000 EUR z eurofondov a štátneho rozpočtu získala v rokoch 2015 a 2016 spoločnosť Mäsovýroba-Bitúnok Tomášov s.r.o na dotáciách od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ktorá spadá pod Ministerstvo pôdohospodárstva. V čase pridelenia dotácií stál na čele ministerstva Ľubomír Jahnátek (SMER-SD). Pri uvedenej spoločnosti sa ale objavuje viacero pochybností o tom, či boli dodržané podmienky poskytnutia dotácie, ako aj postup PPA pri poskytnutí ďalšej dotácie.

„Myslíme si, že mohlo dôjsť k porušeniu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to ponukou na predaj, resp. predajom podniku bez predchádzajúceho písomného súhlasu Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Preto žiadame Európsky úrad boja proti podvodom o prešetrenie podozrení, nakoľko by šlo o neoprávnené použitie finančných prostriedkov Európskej únie a teda aj o poškodenia a ohrozenia finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike. Zároveň je namieste dôkladné preverenie postupu Pôdohospodárskej platobnej agentúry aj pri rozhodovaní o pridelení druhej dotácie, ako aj samotného nakladania s pridelenými prostriedkami zo strany konečného prijímateľa,“ uviedol europoslanec Branislav Škripek.

„Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti robí systematickú kontrolu používania eurofondov, pretože slabou stránkou eurofondov na Slovensku je práve nedostatočná kontrola zo strany štátnych orgánov. Aj v tomto prípade Pôdohospodárska platobná agentúra uviedla, že dotácia bola v poriadku, dokonca firma dostala ďalšie peniaze. Podnet na OLAF je posledným krokom, na pochybenia malo v tomto prípade upozorniť ministerstvo pôdohospodárstva a vyvodiť dôsledky,“ tvrdí poslankyňa Veronika Remišová, ktorá sa v rámci hnutia venuje eurofondom.

Na to, že kontrola eurofondov nefunguje nás už dlhodobo upozorňuje Európska komisia. Problémom je takisto netransparentný výber úspešných projektov, špeciálne v oblasti agrodotácií. „Ak nezlepšíme dôveru ľudí, že peniaze dostanú najlepšie projekty a nie ľudia, ktorí si to vedia vybaviť, premrháme obrovský potenciál na rozvoj našej krajiny. Peniaze sa budú vyhadzovať na zbytočné projekty a nie na užitočné veci, ktoré by zlepšili život ľuďom. Pôdohospodárska platobná agentúra má už dlhodobo problémy, na čo upozornil aj Najvyšší kontrolný úrad, preto vyzývame ministerku Matečnú, aby si urobila v agrodotáciach poriadok. Týka sa to výberu projektov, slabého zverejňovania informácií, kontroly a vyvodenia zodpovednosti za pochybenia. Je jednoduchšie a menej nákladné, ak to spraví ministerstvo, ako keď sa podnetmi musí zaoberať OLAF a Európska komisia bude voči nám uplatňovať korekcie,“ dodáva Remišová.

Krátke zhrnutie podania

Viac než 600 000 EUR z eurofondov a štátneho rozpočtu získala v rokoch 2015 a 2016 spoločnosť Mäsovýroba-Bitúnok Tomášov s.r.o na dotáciách od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ktorá spadá pod Ministerstvo pôdohospodárstva.

V zmluve o pridelení prvej dotácie vo výške 449 643,60 EUR sa konečný prijímateľ- Mäsovýroba-Bitúnok Tomášov s.r.o zaväzuje, že podnik alebo časť podniku neprevedie na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu PPA. V opačnom prípade konečný prijímateľ vyplatenú finančnú pomoc vráti.

Už v priebehu mesiaca november 2015 (teda približne dva mesiace po konečnom termíne na ukončenie realizácie projektu) sa objavil na internetovej stránke topreality.sk inzerát s ponukou na odpredaj bitúnku za cenu 1 099 000 EUR. Podľa informácií portálu aktuality.sk, PPA v tejto dobe tvrdila, že neeviduje žiadosť o súhlas na predaj podniku.

Podľa informácií z obchodného registra následne došlo v januári a v auguste 2016 k zmene vlastníka konečného prijímateľa. O tejto zmene však už údajne PPA vedela.

Skutočnosť, že podnik bol za nejasných okolností ponúkaný na predaj pravdepodobne v rozpore so zmluvou a tiež to, že v priebehu roka od poskytnutia dotácie úplne zmenil majiteľa, nebránila PPA poskytnúť v marci 2016 ďalšiu dotáciu- tentokrát vo výške 211 820,00 EUR.
Za spoločnosťou Mäsovýroba- bitúnok Tomášov mali pritom stáť rovnaké osoby, ako tie, ktorým Slovenský pozemkový fond pod ministrom Jahnátkom umožnil získať od reštituentov za zlomok trhovej ceny lukratívne pozemky v okolí Senca a Bratislavy. Kauzu vtedy viacerí poslanci označili za podobnú s kauzou Veľký Slavkov.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program