Gaborčáková, Jurinová: Vláda neponúka systémové riešenia dlhodobej starostlivosti o odkázaných

Poslankyne hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Soňa Gaborčáková a Erika Jurinová dlhodobo upozorňujú na demografickú hrozbu či potrebu reformy opatrovateľskej starostlivosti o starých a chorých ľudí na Slovensku.

Podľa poslankýň je preukázateľné, že v priebehu desiatich rokov pribudne takmer 300-tisíc ľudí nad 62 rokov. Zároveň tiež klesá počet celkovej populácie, ktorá sa dožíva staroby v zdraví. „Musíme mať preto alternatívu, ktorá počíta s neúprosnými štatistikami,“ podotýka Jurinová.

Novela zákona o sociálnych službách, o ktorej sa bude hlasovať na novembrovej schôdzi, mala byť riešením starostlivosti o odkázaných. „Táto novela je však nesystémovým riešením dlhodobej starostlivosti o odkázaných. Neprináša nové a systémové zmeny do opatrovania chorých a odkázaných osôb na Slovensku. Aj po prijatí novely bude pre nich domáca opatrovateľská služba nedostupná,“ uviedla S. Gaborčáková, podľa ktorej tento typ sociálnej služby prežíva na Slovensku hlavne vďaka eurofondom. „Novela uprednostňuje pobytové služby pred dennými, pričom práve denné služby alebo opatrovateľská služba v domácom prostredí sú kľúčové pre rozhodnutie rodiny o tom, či ich chorý príbuzný ostane doma alebo pôjde do pobytovej služby,“ vyjadrila sa Gaborčáková.

Poslankyne sa vyjadrili aj k plánovanému zvýšeniu opatrovateľského príspevku na výšku minimálnej mzdy. „Ešte pred voľbami to bol jeden zo záväzkov voči občanom Slovenska, ku ktorému sa OĽANO zaviazalo v Zmluve so Slovenskom,“ povedala Erika Jurinová a pokračovala: „Po neustálom upozorňovaní nášho hnutia na problémy v dlhodobej starostlivosti sa nám podarilo presvedčiť vládu, že opatrovateľský príspevok je potrebné zvýšiť na výšku minimálnej mzdy.“

Soňa Gaborčáková upozornila na to, že zvýšenie opatrovateľského príspevku musí ísť ruka v ruke so zmenami v oblasti iných kompenzačných príspevkov. „Samozrejme, musí to byť v závislosti od stupňa odkázanosti,“ povedala S. Gaborčáková a pokračovala: „Kladiem si otázku, čo bude s príspevkom pre osobných asistentov, ktorí vykonávajú podobnú prácu ako opatrovatelia? Patria totiž tak isto do okruhu domácej opatery. Musíme preto nevyhnutne vedieť, čo má byť cieľom zvýšenia príspevku.“

S. Gaborčáková si ďalej myslí, že je potrebné sledovať, aké kroky robí ministerstvo pre to, aby človek odkázaný na pomoc inej osoby ostal v starostlivosti rodiny. „Aby chorý človek ostal doma je potrebné, aby štát navrhol podporné opatrenia pre rodinu. Je dôležité, aby rodina túto domácu starostlivosť vydržala robiť čo najkvalitnejšie a najdlhšie. Ak to nebude spojené s iným opatrením, nemusí to splniť svoj účel a utrpenie ľudí to nezmení,“ povedala Gaborčáková, podľa ktorej zvýšenie opatrovateľského príspevku môže na jednej strane motivovať k domácej starostlivosti, na druhej strane môže priniesť do budúcnosti vplyv na trh práce. „Produktívni opatrovatelia ostanú so svojimi príbuznými doma a počet ľudí schopných pracovať sa môže znížiť hlavne v regiónoch s nízkymi mzdami. Už teraz prichádzajú pracovať na Slovensko cudzinci, pretože pracovné miesta nedokážeme obsadiť našou pracovnou silou. Tieto skutočnosti by sme si mali zodpovedať, aby sme predišli problémom,“ uzavrela Soňa Gaborčáková.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program