Gaborčáková na pripravovanom kolokviu o dlhodobej starostlivosti očakáva aktívnu účasť ministerstva

Poslankyňa hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) a členka výboru pre sociálne veci Soňa Gaborčáková organizuje kolokvium s názvom „Dlhodobá starostlivosť o odkázaných ľudí na Slovensku“. Z odborných diskusií má vyplynúť zhrnutie pripomienok a ich následné zapracovanie do pozmeňujúcich návrhov k novele zákona o sociálnych službách.

Prizvaní sú poskytovatelia sociálnych služieb a predstavitelia inštitúcií, ktorým neboli akceptované pripomienky k novele zákona o sociálnych službách. Zaoberať sa budú financovaním a tiež pripomienkami k tejto novele zo strany poskytovateľov a zástupcov jednotlivých inštitúcií. Zúčastniť by sa mala komisárka pre osoby ŤZP a odborná verejnosť. Pozvánku dostal aj minister MPSVaR Ján Richter.

Spomínaná novela z dielne MPSVaR sa podľa S. Gaborčákovej priamo dotýka viac než 1400 zariadení a približne 60-tisíc klientov, ktorým sa v nich poskytujú sociálne služby. „Ďalších vyše 7-tisíc čakateľov je na čakacích listinách. Zákon má priamy dopad nielen na týchto klientov, ale aj na ich rodinných príslušníkov. Nehovoriac o kvalitných zamestnancoch, ktorí z tejto oblasti sociálnych služieb odchádzajú, lebo pracujú za nízke mzdy. Pýtam sa, je novela zákona naozaj dobre pripravená?,“ položila otázku Gaborčáková, podľa ktorej hneď prvým nedostatkom pripravovanej novely je chýbajúci konsenzus odbornej verejnosti, poskytovateľov sociálnych služieb a samotných potrieb prijímateľov.

Ako ďalej uviedla S. Gaborčáková, v medzirezortnom pripomienkovom konaní bolo k tejto novele vznesených až 950 pripomienok, z čoho 638 bolo zásadných. „Bohužiaľ nevznikol konsenzus odbornej verejnosti s ministerstvom. Vzhľadom na to zvolávame kolokvium, na ktorom podrobne preberieme odôvodnenie pripomienok a zmeny v zákone o sociálnych službách. Práve preto očakávame od ministerstva aktívnu účasť,“ vyhlásila Gaborčáková a pokračovala: „Poskytovatelia budú môcť predniesť svoje pripomienky k novele zákona a následne k nim navrhnúť riešenie. Pripomienky následne zapracujeme do pozmeňujúcich návrhov, ktoré na októbrovej schôdzi predložíme v druhom čítaní novely zákona o sociálnych službách,“ upresila Soňa Gaborčáková a dodala, že spolu s pracovnou skupinou bude rokovať s ministerstvom o pozmeňujúcích návrhoch ešte pred začiatkom októbrovej schôdze.

Soňa Gaborčáková pracuje v sociálnych službách už dvadsať rokov. V parlamente sa viac ako rok a pol venuje dlhodobej starostlivosti o odkázaných ľudí a vytvorila pracovnú skupinu zloženú z odborníkov na túto problematiku.

K spomínanej novele zákona organizovala poslankyňa Gaborčáková odborné stretnutie ešte v júni. Jedným z bodov programu júnového pracovného stretnutia, ktoré poslankyňa organizovala a  na ktoré bol prizvaný aj štátny tajomník, bolo vyhodnotenie toho, ako novela zákona nastavuje podmienky pre komplexnú sociálno – zdravotnú starostlivosť o ležiaceho, duševne chorého človeka v zariadeniach sociálnych služieb po jeho prepustení z ústavnej liečby. „Cieľom odborného stretnutia bolo zavedenie sociálno – zdravotného systému starostlivosti. Pozvaný bol aj tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš, ktorý sa ho však nezúčastnil a nikoho kompetentného naň ani neposlal,“ povedala Gaborčáková podľa ktorej sa odborné stretnutie konalo v období, kedy bol zákon o sociálnych službách v medzirezortnom pripomienkovom konaní a bolo možné ho nastaviť systémovo.

Kolokvium sa bude konať 3. októbra 2017 od 9:00 hod. v priestoroch Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva v budove ubytovacieho zariadenia NR SR. Po jeho skončení sa uskutoční tlačová konferencia, na ktorej budú prednesené závery z kolokvia.

Ďalšie informácie si môžete prečítať na internetovom blogu poslankyne Sone Gaborčákovej na tejto webovej adrese: https://blog.etrend.sk/sona-gaborcakova/richtera-pri-odvolani-podrzala-koalicia-kto-podrzi-chorych-a-starych.html

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program