Gaborčáková, Shahzad: Kroky ministerstva sú nepochopiteľné. Začína s likvidáciou ambulantných služieb

Richterove ministerstvo podľa tieňovej ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Sone Gaborčákovej (OĽANO) v novele zákona o sociálnych službách zavádza do fungovania ambulantných sociálnych služieb ničím nepodložené zmeny. „Tieto zmeny spôsobia likvidáciu zariadení, ktoré slúžia na udržanie odkázaného človeka čo najdlhšie v domácom prostredí,“ uviedla Gaborčáková s tým, že takýmito zariadeniami sú aj denné stacionáre. „Proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb, ktorý má odkázaným ľuďom zabezpečiť poskytovanie starostlivosti  v ich prirodzenom prostredí, je pomalý a nedostatočný. Slovensko touto novelou zákona naďalej udržiava stav, ktorý skôr vyhovuje   zariadeniam  s celoročným pobytom. Ministerstvo naopak nerozvíja služby, ktoré  poskytujú pomoc človeku či rodine počas dňa v ich prirodzenom prostredí,“ upozornila Gaborčáková, podľa ktorej sú sociálne služby  u nás stále zamerané len na pobytové služby. „Je to presne opačný trend ako vo vyspelých krajinách Európskej únie. Z pohľadu demografickej hrozby, ktorá je  pre našu krajinu nezvratná, sú tieto kroky ministerstva práce nepochopiteľné, nesystémové a oprávnene vzbudzujú dojem, že ministerstvo nezohľadňuje prognózy starnutia obyvateľstva,“ dodala tieňová ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.

Poslankyňa OĽANO Silvia Shahzad dlhodobo spolupracuje s prevádzkovateľmi denných stacionárov a v súvislosti s nimi nedávno absolvovala rokovanie s MPSVaR. „Odkaz ministerstva je jasný – denné stacionáre si majú pýtať peniaze od samosprávy,“ povedala Shahzad, podľa ktorej ministerstvo iba pokračuje vo svojej rétorike. „Ministerstvo nepovažuje denné stacionáre za ohrozené a snaží sa hodiť riešenie problémov na niekoho iného. V tejto chvíli je situácia komplikovaná. Na jednej strane sú tu pobytové služby, ktoré čakajú na účinnosť novely v tejto podobe a naproti nim sú ambulantné služby, ktoré si do zákona požiadavky nepresadili,“ uviedla S. Shahzad s tým, že špeciálne denné stacionáre pre ľudí s telesným postihnutím sa vyjadrili, že ak novela prejde, od januára nebudú môcť pokračovať.

Podľa Shahzad je problémom aj plánované schvaľovanie novely až na poslednej schôdzi v roku. „Zmeny majú prísť niekoľko dní po schválení. V takom krátkom čase sa na zmeny pripraviť nedá. Uvedomuje si to aj ministerstvo, preto v týchto dňoch už vopred posielalo informácie zariadeniam o tom, na čo sa majú pripraviť. Je to zahrávanie sa s osudmi ľudí, ktorí tieto služby využívajú,“ vyjadrila sa Silvia Shahzad a doplnila, že pretransformovanie stacionárov na iný typ nie je riešenie. „Preto by ministerstvo malo hľadať zdroje na záchranu poctivých denných stacionárov, keďže tvrdí, že ich nie je veľa,“ dodala poslankyňa OĽANO.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program