Ministerstvo by malo žiadať od poisťovní vytvorenie limitov pre zdravotnú starostlivosť pacientov – dlžníkov

Ministerstvo zdravotníctva vydalo správu, že chystá legislatívu, ktorá uvedie do praxe, že lekár nebude môcť odmietnuť pacienta neplatiča. Poslankyňa za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) Soňa Gaborčáková, ktorá pracovala 17 rokov v charitatívnych službách, upozorňuje na skúsenosť z jej profesionálnej praxe.

“V sociálnych službách, ktoré prevádzkujú charity pre ľudí bez domova, som sa stretávala s problémom ošetrovania klientov bez domova. Rýchla zdravotnícka pomoc poskytne človeku bez domova akútnu neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Po nej ho privezie do služieb krízovej intervencie miestnej charity. Hoci tento človek potrebuje ďalšiu ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú napríklad nocľahárne neposkytujú. Na vyriešenie tohto problému skúšali zaviesť model, aby následnú ošetrovateľskú starostlivosť ľudí bez domova zabezpečovala agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), ktorej zriaďovateľmi sú charity. Problém bol v tom, že im lekári nechceli vypísať návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, keďže sa pacientom neplatičom poskytuje akútna neodkladná zdravotná starostlivosť. Dnes je stav taký, že ľuďom bez domova poskytujú charity následnú ošetrovateľskú starostlivosť na vlastné náklady,“ tvrdí S. Gaborčáková.

Vzhľadom na to upozorňuje, aby ministerstvo žiadalo od  zdravotných poisťovní vytvoriť zvlášť limity pre zdravotnú starostlivosť pacientov – dlžníkov: V zmluvách – v časti Maximálny rozsah úhrady zdravotnej starostlivosti, naviac o bod – Účelovo viazaný zmluvný rozsah na konkrétneho poistenca – neplatiča/dlžníka. Ak sa tak neuskutoční, tak podľa poslankyne takáto právna úprava nevyrieši problém zdravotnej starostlivosti sociálne slabších občanov.

“V praxi to môže vyzerať tak, že táto právna úprava zabezpečí následnú ošetrovateľskú starostlivosť človeka bez domova. Táto skutočnosť môže ale reálne spôsobiť, že v danom mesiaci nedostane ošetrovateľskú starostlivosť napríklad onkologický pacient v prirodzenom domácom prostredí, ktorý patrí tiež do sociálne slabšej skupiny obyvateľstva, alebo človek bez domova s bercovými vredmi – ide tu o chronický defekt kože charakteristický rozpadom tkaniva a jej nekrotizáciou. Dôvodom bude, že sa vyčerpá limit – t.j. mesačný zmluvný rozsah stanovený zdravotnou poisťovňou pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na daný mesiac.”

Ošetrovateľskú starostlivosť ľuďom bez domova, aj ľuďom v núdzi poskytujú nielen ADOS zriaďované charitatívnymi organizáciami, ale všetky ADOS na Slovensku. “Určite všetci cítime tento problém a je povinnosťou zdravotných poisťovní vymáhať platby od poistencov a nie posúvať toto bremeno na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,” uzavrela S. Gaborčáková.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program