Gaborčákovej návrh zákona vie výrazne pomôcť opatrovateľom a asistentom ZŤP

Poslankyne hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Erika Jurinová a Soňa Gaborčáková upozornili na nespravodlivosť zo strany štátu voči opatrovateľom a asistentom zdravotne ťažko postihnutých. Predstavili návrhy na zlepšenie ich situácie.

Podľa Eriky Jurinovej poslanci hnutia OĽANO pravidelne a systematicky predkladajú návrhy zákonov, ktoré majú za cieľ pomôcť nielen zdravotne ťažko postihnutým ľuďom, ale aj ich opatrovateľom a asistentom. „Zákony poslancov OĽANO, ktoré vedia reálne pomôcť osobám, voči ktorým sa štát chová nespravodlivo sa pravidelne stretávajú s nepochopením tejto vlády. Nielenže ich koaliční poslanci nepodporia, dokonca o nich odmietajú diskutovať v pléne NR SR. Tento prístup pokladáme za nezodpovedný. Napriek tomu opäť predkladáme ďalší návrh zákona na zlepšenie situácie ľudí, ktorí sa starajú o tých najslabších,“ uviedla Jurinová s tým, že nevidí dôvod na to, aby vládni poslanci návrh OĽANO nepodporili.

Jurinová sa ďalej vyjadrila, že na prekrývanie škandálov s rozkrádaním Smer pravidelne ľuďom predhadzuje sociálne balíčky. V poslednom čase podobným spôsobom svoje škandály rieši aj Slovenská národná strana. „Táto vláda nestability a škriepok je schopná riešiť to, na čo poukazujeme roky až teraz. Poslanci vládnej koalície sa v pléne nevyjadrujú k sociálnym témam, jednoduchšie je pre nich okopírovať naše návrhy a prezentovať ich za svoje,“ upozornila E. Jurinová a uviedla príklad nedávno schváleného zákona o príplatkoch za prácu cez víkendy a sviatky, ktorý pôvodne predkladalo hnutie OĽANO, no vtedy tento návrh koalícia nechválila. Jurinová sa ďalej vyjadrila, že keď sa nájdu milióny z europrojektov pre spriaznené firmy, nevidí dôvod, prečo by sa nenašli peniaze na lepšie dôchodky pre opatrovateľov a asistentov ZŤP. „Ak sociálna poisťovňa našla peniaze na odrádzanie poistencov od druhého piliera formou listov, mala takisto informovať opatrovateľov o povinnom prihlásení na dôchodkové poistenie,“ upozornila poslankyňa Jurinová.

Ako uvádza Soňa Gaborčáková, kvôli neschopnosti štátu prichádzajú rodinní opatrovatelia ťažko zdravotne postihnutých ľudí o roky dôchodkového poistenia. „Návrh zákona, ktorý predkladáme je ďalší zo série našich návrhov zákonov na podporu osobám, ktoré patria do oblasti dlhodobej starostlivosti,“ uviedla Gaborčáková.

Návrh zákona z dielne OĽANO zabezpečuje poistenie počas celej doby poberania príspevku na opatrovanie alebo trvania zmluvy fyzickým osobám, ktoré poberajú peňažný príspevok na opatrovanie alebo sú vykonávatelia osobnej asistencie v rozsahu aspoň 140 hodín mesačne.

Podľa Gaborčákovej je nespravodlivé, že povinne dôchodkovo poistený môže byť automaticky v súčasnej dobe iba opatrovateľ alebo asistent, ktorý sa stará o ZŤP do osemnásť rokov, a je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie alebo príspevku na osobnú asistenciu. „Napriek tomu, že sa situácia opatrovanej osoby nemení nadobudnutím veku osemnástich rokov, sociálna poisťovňa opatrovateľa bez vyzvania odhlási z povinného dôchodkového poistenia, pretože už nie je poistený z titulu starostlivosti o dieťa. Poisťovňa neinformuje takého opatrovateľa, že ho odhlásila, ale zároveň ho opäť neinformuje o skutočnosti, že pokiaľ sa mu situácia nezmenila, má z titulu poberania príspevku na opatrovanie alebo príspevku na osobnú asistenciu nárok na povinné dôchodkové poistenie uhrádzané štátom, ale musí si podať prihlášku, upozornila na problém poslankyňa Gaborčáková, ktorá je zároveň sklamaná zo súčasného prístupu štátu k svojim klientom. „Je mi smutno, že v dnešnej dobe si štát neplní základné poradenstvo voči klientovi sociálnej poisťovne, ktorým je domáci opatrovateľ alebo asistent a ten potom stráca nárok na započítanie ušlých mesiacov, alebo rokov do výpočtu starobného dôchodku, alebo predčasného dôchodku,“ dodala S. Gaborčáková.

Po schválení zákona z dielne OĽANO sa za obdobie potrebné na započítanie nároku na starobný dôchodok bude považovať aj obdobie pred nadobudnutím účinnosti zákona. Zákon navyše uľahčí situáciu opatrovateľom a asistentom v tom, že si nebudú musieť podávať prihlášku na povinné dôchodkové poistenie, pretože to urobia medzi sebou príslušné ÚPSVaR a sociálne poisťovne. „Prechodným ustanovením dáme všetkým opatrovateľom možnosť dať si do súladu roky poberania peňažného príspevku za opatrovanie s povinným dôchodkovým poistením,“ uzavrela Soňa Gaborčáková.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program