Hnutie OĽANO-NOVA navrhuje, aby boli učitelia v rade školy chránení

Poslanci za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) predkladajú na aktuálnu schôdzu parlamentu návrh zákona, ktorý rieši dve veci: lepšiu ochranu učiteľov v Rade školy a zrušenie veta samosprávy, pretože politika do škôl nepatrí.

„Začiatok školského roku opätovne potvrdil, že vzdelávanie nie je pre túto vládu prioritou. Keďže sme v opozícií, nedokážeme presadiť výrazné zvýšenie prostriedkov do školstva, no chceme aspoň otvoriť diskusiu o problémoch, ktoré trápia školstvo a inšpirovať k spoločnému hľadaniu riešení. Pre naše deti je vzdelanie kľúčové, pretože bez dobrého vzdelania neuspejeme ani ako jednotlivci, ani ako krajina,“ tvrdí poslankyňa Veronika Remišová.

Podľa nej je pre dobré vzdelanie postava učiteľa rozhodujúca. „V súčasnosti sa status učiteľa znižuje a školstvo je dlhodobo finančne podvyživené. Chceli by sme však, aby zanietení učitelia, ktorí sa angažujú v Rade školy a snažia sa niečo zmeniť k lepšiemu boli lepšie chránení. Na Rade školy často zaznievajú aj kritické názory na vedenie školy. Máme informácie, že niektorí učitelia boli za svoje kritické názory postihovaní a preto si myslíme, že by mali požívať aspoň čiastočne takú ochranu, akú majú zamestnanci podľa zákonníka práce, ktorí sa angažujú v odboroch,“ doplnila Remišová.

Rada školy je zo zákona poradným samosprávnym orgánom, ktorý má presadzovať verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti školy. Rada školy má zároveň dôležitú funkciu – je spojivom medzi školou a rodičmi.

Návrh hnutia OĽANO-NOVA chce aspoň čiastočne zlepšiť ochranu učiteľov, ktorí sú členmi rady školy, a to tak, že sa im v prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou predlžuje ich výpovedná doba o 2 mesiace oproti dĺžke výpovednej doby ustanovenej v Zákonníka práce.

Druhým bodom, ktorý návrh zmení, je veto zriaďovateľa pri voľbe riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Právo veta zriaďovateľa je súčasťou terajšej právnej úpravy len od minulého roka (2015), keď bol schválený pozmeňujúci návrh poslanca za stranu SMER. Právo veta však ide proti duchu samotného školského zákona. V zákone je totiž špecifikované, že zriaďovateľ má v Rade školy svojich zástupcov, no členom Rady školy nemôže byť starosta alebo primátor obce, ani riaditeľ školy práve preto, aby Rada školy mala nezávislosť a členovia mohli slobodne vyjadrovať svoje názory.

Ak má obec právo veta, je to závažný zásah do nezávislosti školy. „Nie je dôvod, aby riaditeľ, ktorý je riadne zvolený školskou radou, mohol byť zriaďovateľom vetovaný. A už vôbec nemá význam, aby o riaditeľovi hlasovali poslanci obecného zastupiteľstva. Sama som komunálnou poslankyňou, ale neviem si predstaviť, že bez hlbšej znalosti danej školy by som mala hlasovať o jej riaditeľovi. Politika na pôdu školy nepatrí,“ poznamenala V. Remišová.

Nový školský rok prišiel podľa poslanca Miroslava Sopka opäť s niekoľkými chybami, ktorým sa dalo predísť, ak by boli skôr komunikované. „Napríklad učiteľky materských škôl ostali prekvapené, prečo ak nabiehajú na nový inovovaný štátny vzdelávací program, im tento nebol zabezpečený v tlačenej podobe, ale musia si ho zakúpiť v súkromnom vydavateľstve. Ďalej – pre podporu čitateľskej gramotnosti je potrebné plniť úlohy, ale to sa nedá bez peňazí na knihy v školských knižniciach a zaplatenie knihovníkov. Školy, ktoré vedú elektronickú dokumentáciu sa stále nevedia dočkať takej zmeny, aby nemuseli na konci školského roka tlačiť všetky triedne knihy. A v neposlednom rade zvýšenie platov o 6 percent opäť vyskúšalo pružnosť našich riaditeľov, ktorí museli v mimoriadnom dohodovacom konaní (v termíne do 25. augusta) vyrokovať zvýšenie platov i pre svojich zamestnancov platených z originálnych kompetencii, ktoré idú z podielových daní (vychovávateľky, učiteľky materských škôl), čo neprebehlo všade úplne ľahko. Čo opäť potvrdzuje akou kľúčovou osobou je riaditeľ školy. A samozrejme aj naznačuje prečo je tak dôležité mať na jeho voľbu vplyv.”

Miroslav Sopko tiež pripomenul, že keď bola zmena v „práve veta” v minulom roku prijímaná, argumentovalo sa i faktom, že tu ide nastolenie rovnováhy medzi školskou samosprávou reprezentovanou radou školy a územnou samosprávou. Tu sa ale zabudlo na jeden dosť podstatný detail – hlas zriaďovateľa školy je v rade zastúpený cez jeho zástupcov. A teda dnes sú misky váh naklonené na strane územnej samosprávy. Ak ale samospráva chce trvať na tom, že jednoducho toto právo veta v prípade voľby riaditeľa musia mať, potom je potrebné nájsť aj mechanizmus, ako umožniť veto nejakému pedagogickému odborníkovi v procese výberového konania – napríklad školskej inšpekcie.”

Poslanci zároveň zaželali žiakom a študentom, aby nestratili detskú zvedavosť a učiteľom nadšenie napriek ťažkým podmienkam. „A pánu ministrovi, ktorý sa podujal na najväčšiu reformu za posledných 25 rokov želáme v novom školskom roku  mnoho dobrých nápadov, aby sa mu podarilo zlepšiť školstvo, ktoré bude slúžiť v prvom rade žiakom a študentom. Nesľubujeme, že ho nebudeme kritizovať, no zároveň sa budeme snažiť byť konštruktívnymi partnermi v dialógu, pretože ide o budúcnosť našej krajiny a našich detí,“ uzavrela poslankyňa Veronika Remišová

Vzdelávanie je pre hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) prioritou, volebný program hnutia v oblasti vzdelávania bol vyhodnotený ako jeden z najlepších. Počas tohto volebného obdobia chcú poslanci systematicky otvárať témy vzdelávania, či už sa to bude týkať učebnicovej politiky, vedy a výskumu, alebo využívania eurofondov v školstve.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program