J. Marosz k pokutám za vypršanie platnosti STK a EK: Chceme, aby štát ukázal priateľskú tvár

Poslanec hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Ján Marosz spolu s Pavlom Zajacom (KDH) predstavili pozmeňujúci návrh zákona z dielne OĽANO na odstránenie postihovania občanov, ktorí často nedopatrením zabudnú na technickú alebo emisnú kontrolu.

Ján Marosz chce pozmeňujúcim návrhom reagovať na úpravu pokút za skončenie platnosti STK a EK. „V súčasnosti príde majiteľovi auta z okresného úradu list o skončení STK a EK a ten musí automaticky zaplatiť pokutu. Ak nie je majiteľ auta zaevidovaný v jednotnom dopravnom systéme ministerstva dopravy, nikto ho dopredu neupozorní, že sa blíži koniec platnosti STK a EK,“ povedal Marosz, podľa ktorého minister Érsek prichádza so zmenou, že výška pokuty bude nižšia, ak si do 15-tich dní dá majiteľ všetko doporiadku.

OĽANO však chce novelu zákona ešte viac zjemniť. „My prichádzame s lepším návrhom, ktorý je bližšie k občanovi. Ak si majiteľ vozidla dá do 15-tich dní STK a EK do poriadku, nebude platiť žiadnu pokutu,“ povedal Marosz a upozornil, že takéto opatrenie v žiadnom prípade nepodporuje nezodpovedných ľudí. „Určite nechceme, aby chodili po cestách pokazené autá. Chceme, aby štát hneď pri prvej príležitosti nepokutoval ľudí, ktorí na niečo pozabudli,“ vyjadril sa Marosz, podľa ktorého ľudia aj kvôli zbytočným pokutám strácajú dôveru v štát.

Aj keď podľa Marosza ľudia majú možnosť zaevidovať sa do jednotného systému cestnej prevádzky, aby dostávali notifikácie, treba pamätať na množstvo dôchodcov či drobných roľníkov, ktorí nemajú možnosť používať internet. „Najmä v dnešnej dobe, keď predstavitelia štátu sa správajú nehospodárne a aj v oblasti dopravy nechcú zverejniť za koľko NDS vykupovala pozemky pod D4/R7 nechceme aby občan bol hneď „z prvej“ postihovaný pokutami. A to išlo o výkupy za 360 mil.€,“ poznamenal J. Marosz.

Okrem toho, aby boli majitelia áut s vypršanou platnosťou STK a EK upozornení listom a mali lehotu 15 dní na nápravu bez toho, aby museli zaplatiť pokutu, OĽANO navrhuje aj sumy pokút pri nesplnení tejto lehoty. „Chceme ukázať pozitívnu, priateľskú tvár štátu. Ak by majiteľ neplatnej STK a EK neurobil nápravu do 30-tich dní, bola by mu udelená pokuta vo výške 110 eur, ak by nápravu nevykonal do 45-tich dní, zaplatil by pokutu vo výške 220 eur,“ povedal Marosz a doplnil, že poslanci OĽANO pracujú na praktických riešeniach. „Aj preto 30-teho októbra organizujeme konferenciu o verejnej osobnej doprave, na ktorej budeme diskutovať o potrebe reformy verejnej osobnej dopravy, o pláne obslužnosti samosprávnych krajov a tiež predstavíme fungujúci systém integrovanej dopravy juhomoravského kraja,” dodal Ján Marosz k pripravovanej konferencii.

Bývalý poslanec KDH Pavol Zajac uviedol, že na Slovensku sa za neplatnú STK a EK udelí až 40 000 pokút ročne. „Niekto si ani neuvedomí, že mu skončí technická a emisná kontrola. Prioritne má vláde záležať na proklientskom prístupe k občanom. Ani mobilný operátor Vám nepošle hneď pokutu ale najprv Vás upozorní,“ povedal Zajac a zdôraznil, že štát by mal pristupovať k občanovi proklientsky.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program