J. Marosz: Ministerstvo šliape pri riešení verejnej osobnej dopravy na brzdu i plyn súčasne

Ministerstvo dopravy sa rozhodlo vypísať súťaže na nových dopravcov v  železničnej osobnej doprave na viacerých železničných tratiach. Po avizovanej súťaži na úseku Žilina – Rajec bola najnovšie oznámená aj súťaž na trať Košice – Moldava n. Bodvou. Tento krok MDV SR považuje tieňový minister dopravy Ján Marosz za závažnú chybu a pokladá za správne, aby ho ministerstvo dopravy prehodnotilo.

„Už dlhý čas sa celé Slovensko borí s problémom nesúladu cestovných poriadkov prímestských autobusov a regionálnych vlakov,“ povedal Marosz. MDV SR už pred niekoľkými rokmi zistilo, že najzásadnejšou príčinou tohto rozvratu je dvojkoľajnosť objednávania ich výkonov – vlaky objednáva ministerstvo dopravy, autobusy vyššie  územné celky. Pochopilo tiež, že systémovú nápravu možno dosiahnuť len odstránením tejto dvojkoľajnosti, t. j. sústredením kompetencie objednávať dotované dopravné výkony v jediných rukách. Do programového vyhlásenia si vláda dokonca dala záväzok pripraviť „… podmienky pre vznik dopravnej autority ktorá by zastrešila objednávanie výkonov vo verejnom záujme tak v železničnej, ako aj autobusovej doprave, a zabezpečila nevyhnutnú synchronizáciu jednotlivých spojov …“.

Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) považuje za zarážajúce, ak popri realizácii tejto úlohy ministerstvo zároveň rozvíja úvahy o vypísaní súťaží na nových železničných dopravcov.

„Prvým krokom k zosúladeniu cestovných poriadkov autobusov a vlakov má byť  významné posilnenie železničnej osobnej dopravy v tých smeroch, kde železnica má predpoklady stať sa nosným dopravným prostriedkom. A naopak, nemožno ani vylúčiť prehodnotenie železničnej osobnej dopravy v miestach, kde jej prácu efektívnejšie môžu vykonávať  prímestské autobusy,“ myslí si Marosz.

O tom všetkom sa má rozhodovať na základe plánu dopravnej obsluhy. „Jeho príprava má byť prvou úlohou novozriadenej dopravnej autority,“ povedal Marosz a pokračoval:„Cieľom  tohto plánu bude, rešpektujúc možností štátneho rozpočtu, účelne prerozdeliť výkony vo verejnej osobnej doprave. Okrem iného bude musieť zohľadniť aj existujúce mnohoročné kontrakty na zabezpečovanie dopravných služieb v autobusovej i železničnej doprave. A toto je podstata problému.  Ak si v tejto dobe predčasnou liberalizáciou železničnej osobnej dopravy „zabetónujeme“ súčasný, úplne nedostatočný rozsah vlakovej dopravy na perspektívnych tratiach alebo zakontrahujeme neefektívne železničné výkony, znemožníme tým dopravnej autorite na dlhú dobu akékoľvek jej optimalizačné úsilie,“ vyjadril sa.

„Pripadá nám teda, že MDV SR šliape pri riešení problému verejnej osobnej dopravy na Slovensku na brzdu i plyn súčasne,“ uzavrel Ján Marosz.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program