Ján Mičovský: V podniku Lesy SR dostáva naďalej priestor klientelizmus a korupcia

V štátnom podniku Lesy SR došlo za prvej vlády Roberta Fica k mnohým korupčným javom, ktoré sú dodnes predmetom vyšetrovania. Premiér sa nepoučil, netransparentné riadenie najväčšieho a najbohatšieho štátneho podniku, žiaľ, pokračuje. Svedčí o tom zmanipulované verejné obstarávanie v odvoze dreva za milióny eur, na ktoré poukázal poslanec Ján Mičovský, za čo ho tento podnik žaluje. A svedčí o tom aj klientelizmus, ktorý pretrváva na trhu s drevom.

Dokumentujú to dlhodobé dodávky dreva štátneho podniku pre spoločnosti PRP Veľký Krtíš, kde sa roky strácajú kubíky kvalitnej hmoty. Konkrétne za obdobie od 1. 1.2012 do 31. 8. 2015 vyexpedoval štátny podnik pre PRP o vyše 13 tisíc kubíkov viac, ako to v PRP potvrdili. Došlo pri tom k masívnemu prehodnocovaniu kvalitných sortimentov deva na menej kvalitné, čo vytvorilo rozdiel vyše 2 milióny eur v neprospech štátnych lesov. „To, že LESY SR takýto stav štyri roky trpeli, svedčí buď o mimoriadnej nekompetentnosti vedenia, čomu neverím, alebo o rozsiahlom politickom klientelizme,“ hovorí Mičovský, ktorý bol v roku 2009 aktérom lesníckej vzbury, ktorá vošla do histórie ako Nežná zelená“. O tom, že veľkosť rozdielov medzi vyexpedovaným a prebratým množstvom dreva je v prípade spoločnosti PRP absurdná, svedčí aj porovnanie dodávok dreva z Lesov SR pre spoločnosť TTL – Rettenmeier, kde v rovnakom období a pri porovnateľnom objeme vznikol rozdiel 2 tisíc kubíkov v hodnote 11 tisíc €, a to v prospech štátneho podniku LESY SR.

O tom, že v prípade PRP ide o spoločnosť, ktorá „to so štátom jednoducho vie“ svedčí aj štátna investičná rozvojová pomoc, ktorú jej Ficova vláda mieni poskytnúť vo výške poldruhamilióna eur, hoci viaceré parametre tejto pomoci vzbudzujú pochybnosti. Konkrétne je to nárast novovytvorených pracovných miest, na ktoré sa premenili pozície živnostníkov v poreze dreva, ktorí boli predtým riadnymi zamestnancami. Nedôveryhodný je aj nákup strojov, ktoré boli už používané, čo je v rozpore s pravidlami pomoci.

„Ak je spoločnosť PRP priebojná, dravá, je to jej stratégia, no ak je štátny podnik LESY SR servilný a nechráni majetok náš všetkých, je to tragédia,“ zdôrazňuje Mičovský a pokračuje: „Mám preto len jednu, no zásadnú otázku pre vedenie štátneho podniku, ktorý je mojim materským a ktorý mám vskutku rád: Považujete svoje konanie za konanie v súlade so svojimi povinnosťami dobrého hospodára? Za konanie transparentné a čestné? Budete ma opäť žalovať, ak tvrdím, že svojim konaním ste spravovaný majetok vedome poškodili o 2 milióny eur a týmto spôsobom opäť okradli všetkých občanov Slovenska, ktorým spravované lesy patria?!“ Mičovský je presvedčený, že podnik sa dá, má a musí riadiť inak, v prospech celej krajiny a nielen niektorých vyvolených, „nesmú ho však riadiť zákulisná centrála SMERU, ani akéhokoľvek iného politického nenažranca. Musia ho riadiť statoční lesníci. Verte, že v Lesoch SR takých majú,“ zdôrazňuje Mičovský.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program