Je najvyšší čas podporovať rodiny, aby sme zabrzdili starnutie obyvateľstva

Rok 2018 bol zlomom. Slovensko má prvýkrát v histórii viac dôchodcov nad 65 rokov ako detí do 14 rokov. Z informácie o demografickom vývoji v roku 2018, o ktorom informoval Štatistický úrad SR vyplýva, že na 100 detí pripadá 102 seniorov.

Nie je to nová správa. Odborníci už skoro tridsať rokov poukazujú na zlý demografický vývoj. „Ako poslanci hnutia OĽANO na tento problém upozorňujeme od nášho vstupu do parlamentu a prinášame riešenia,” hovorí poslankyňa hnutia a predsedníčka výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny NR SR Anna Verešová. Dodáva, že riešenia sú dve: „Slovensko rýchlo starne a rodí sa málo detí. Poklesu počtu obyvateľov možno predchádzať podporou pôrodnosti alebo prílevom migrantov. Naše vlády sa viac ako na podporu rodín spoliehajú na migráciu,“ vysvetľuje Verešová.

Podľa nej vládni politici robia pravý opak toho, čo by bolo treba. Migrácia totiž môže rýchlo znížiť úbytok obyvateľstva, nie však zlepšiť jeho vekové zloženie. „Je nutné sa radšej orientovať na podporu rodín a pôrodnosti. Možnosti na ovplyvňovanie reprodukčného správania obyvateľstva sú síce obmedzené, ale nie zanedbateľné. Svedčia o tom skúsenosti z Francúzska, či škandinávskych krajín,“ zdôrazňuje poslankyňa OĽANO.

Situácia na Slovensku sa pritom bude najbližších 30-40 rokov ešte zhoršovať, takže demografi dlhodobo bijú na poplach. Počet obyvateľov v predproduktívnom a produktívnom veku sa do roku 2060 zníži o vyše milión osôb, pričom ľudí nad 65 rokov bude o 800 tisíc viac.

„Starnutie obyvateľstva na Slovensku je nezvratné. Na tento trend sme sa mali už dávno pripravovať a brzdiť ho. Zmeny nás zasiahnu a už ich aj cítiť na trhu práce, v sociálnom zabezpečení, veľké nároky budú aj na zdravotníctvo a sociálne služby,“ vysvetľuje Anna Verešová.

Doterajšie vlády podľa nej nevenovali dostatočnú pozornosť týmto závažným demografickým  výzvam, ktoré budú mať stále zásadnejší vplyv na celé fungovanie spoločnosti.

Základným nástrojom na povzbudenie pôrodnosti je prorodinná politika. Poslanci hnutia OĽANO sa preto od svojho vstupu do parlamentu venovali podpore rodiny a pôrodnosti. Pripravila som ucelený koncept Rodinná politika, ktorý obsahuje 9 oblastí, v ktorých možno rodinám uľahčiť život a podporiť ich, aby mali ďalšie dieťa.

„Nie je úplne neskoro, ale je najvyšší čas niečo urobiť. Čím neskôr sa opatrenia začnú prijímať, tým zložitejšie budú riešenia. Neúmerná záťaž sa prenesie na budúce generácie. Slovensko však potrebuje systémové dlhodobé riešenia, nie populistické návrhy vždy pred voľbami. Zaostrime konečne pozornosť na rodiny; to je naša budúcnosť,“ uzatvára Anna Verešová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program