Jurinová, Gaborčáková: Príspevok na opatrovanie musí rásť, pretože opatrovatelia a ich rodiny živoria.

Je priam nešťastím, ak sa vláda chváli tým, že dvíha opatrovateľom výšku príspevku o 27,10 € – najmä ak sa to deje prvýkrát za osem rokov. Je to stále veľmi málo. Poslanci za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) preto vnímajú potrebu ísť ešte ďalej a zastať sa tých, ktorí svoj život a osobné ambície obetujú starostlivosti o svojich blízkych.

“Plníme tak sľub, ktorý sme dali pred voľbami: Zaviesť príspevok na opatrovanie vo výške čistej minimálnej mzdy 355€,” hovorí Erika Jurinová. „Opatrovatelia túto službu nerobia kvôli financiám, ale z úprimnej snahy čo možno najviac uľahčiť a zlepšiť životné podmienky osôb odkázaných na opatrovanie, najmä ak existuje veľa dôkazov, že práve v situácii opatrovania sa mnohé rodiny dostávajú do stavu hmotnej núdze či na hranicu chudoby.“

Soňa Gaborčáková upozorňuje, že problém je treba vidieť komplexne. Na jednej strane sa musíme zaoberať výškou príspevku, na strane druhej sa musíme postupne vysporiadať s tým, že odkázaných ľudí, seniorov bude pribúdať. A musíme sa zamýšľať nad hľadaním inej vhodnej formy pracovného pomeru i pre neformálnych opatrovateľov. Veľký problém tiež vidí v roztrieštenosti posudzovania a volá po jeho zjednotení.

Minulý týždeň sa poslankyne stretli so zástupcami poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí poukazovali na to, že pokiaľ nebude vláda okamžite konať, budúci rok bude pre nich likvidačný.

„To že situácia u neverejných poskytovateľov je žalostná, vnímame dlhodobo. Stále sme však očakávali, že vláda predstaví svoje veľké zmeny vo financovaní sociálnych služieb ale nič. Preto vyzývame vládu aby v novele o sociálnych službách, ktorá bude teraz v druhom čítaní prijala pozmeňovací návrh, ktorým zvýšia príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o odkázaných aspoň na výšku spred roku 2008. Situáciu je nutné riešiť okamžite, nie je možné čakať ďalší rok, kým vláda predstaví systémové zmeny v oblasti financovania sociálnych služieb,“ hovorí E. Jurinová.
Gaborčáková verí, že je možné vyriešiť nespravodlivosť, ktorá je nastolená pri financovaní sociálnych služieb zavedením štátnej dávky v odkázanosti. Počet klientov, ktorí využívajú sociálne služby verejných i neverejných poskytovateľov pribúda. “Ak nedôjde k žiadanej úprave, kto si zoberie na zodpovednosť, že neverejní poskytovatelia zrušia svoje služby? Dnes je v zariadeniach sociálnych služieb 29 419 občanov nad 62 rokov. Opatrovaných v domácom prostredí je 58 139 , ktorých ak by sme zaradili do zariadení, museli by sme vytvoriť ďalších 1453 miest. Preto vyzývam vládu na urýchlené riešenie situácie u neverejných poskytovateľov služieb ako aj systémové riešenia pre dlhodobú starostlivosť,“ dodala S. Gaborčáková.
Je viac ako evidentné, že výška opatrovateľského príspevku dnes dostáva do pásma chudoby stále viac rodín.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program