Kauza “BOBISTI”: OĽANO žiada odvolanie prezidenta HaZZ Alexandra Nejedlého

Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) vyzýva ministerku vnútra Denisu Sakovú, aby odvolala z funkcie prezidenta HaZZ Alexandra Nejedlého. Podľa OĽANO Nejedlý dlhodobo nekoná voči skutočným vinníkom kauzy, v ktorej Slovenský zväz bobistov čerpal dotácie na šport podvodom.

Podľa zákona o športe uzná rezort školstva národný športový zväz, ktorý má najmenej 100 aktívnych, registrovaných športovcov. „Takto sa v roku 2016 stal národným športovým zväzom aj Slovenský zväz bobistov. Problém je len v tom, že takmer polovica jeho registrovaných členov nikdy v živote v boboch nesedela, na žiadnych pretekoch nebola a ani len netušila, že je registrovaným členom zväzu bobistov,“ uviedol podstatu kauzy tieňový minister vnútra za OĽANO Gábor Grendel.

48 príslušníkov HaZZ z Piešťan a Hlohovca sa o svojom údajnom členstve v SZB dozvedelo po vyše dvoch rokoch, 6.11.2018 od reportéra TV Markíza. Na základe jeho reportáže sa vinník našiel takmer okamžite. „Veliteľ hasičskej stanice v Piešťanoch Ladislav Noskovič hneď na druhý deň nabehol za svojimi podriadenými a naliehal na nich, aby dodatočne podpísali čestné vyhlásenie datované z roku 2016, že s prihlásením za člena zväzu bobistov súhlasia,“ priblížil Grendel s tým, že hasiči tieto vyhlásenia odmietli podpísať a následne podali trestné oznámenie na generálnu prokuratúru, a o prípade informovali ministerku vnútra Denisu Sakovú, prezidenta hasičského zboru Alexandra Nejedlého a krajského riaditeľa hasičského zboru v Trnave Vojtecha Valkoviča. „Od tohto momentu vedia najvyšší funkcionári rezortu vnútra o tomto prípade. Aký je výsledok po pol roku? Začali sa dve trestné konania. Prvé v Piešťanoch za neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, ktoré nakoniec polícia posunula Úradu na ochranu osobných údajov na správne konanie. Druhé v Bratislave za subvenčný podvod, kde oznamovatelia nemajú žiadne bližšie informácie o stave vyšetrovania,“ pokračoval Grendel, ktorý požiadal cez interpeláciu ministerku Sakovú o poskytnutie bližších informácií k obom konaniach, no zatiaľ stále čaká na odpoveď.

Oznamovatelia však majú podľa Grendela vážne pochybnosti o priebehu konania. Ich pochybnosti vychádzajú zo záverov ďalšieho, a to disciplinárneho konania, ktoré sa skončilo absurdným rozhodnutím prezidenta hasičov. „Disciplinárne konanie voči pánovi Noskovičovi skončilo rozhodnutím krajského riaditeľa HaZZ v Trnave, ktorým uložil disciplinárny trest odvolanie z funkcie. Hoci toto rozhodnutie bolo vydané 15.1.2019, pán Noskovič je dodnes vo svojej funkcii veliteľa stanice v Piešťanoch. A jediný funkcionár, ktorého prezident HaZZ Nejedlý oficiálne označil za zodpovedného, je krajský riaditeľ v Trnave Vojtech Valkovič,“povedal Grendel.

Absurdné konanie prezidenta HaZZ A. Nejedlého sa podľa Grendela nedá ničím vysvetliť. „Rovnako sa ničím nedá vysvetliť ani mlčanie ministerky vnútra. Obaja od 14. novembra vedia o podvodnom konaní piešťanského funkcionára a jediný, kto bol doteraz potrestaný, je krajský riaditeľ v Trnave,“ hovorí Grendel, podľa ktorého na základe uznania za národný športový zväz získal SZB dotácie od ministerstva školstva za posledné tri roky v celkovom objeme 288-tisíc eur. „Ak bol zväz bobistov zaregistrovaný na základe podvodu, aj tieto dotácie mohol čerpať len na základe rovnakého podvodu,“ upozornil.

Grendel osobne hovoril s viacerými dotknutými hasičmi, ktorí by podľa neho chceli upozorniť kompetentných na zneužitie ich údajov aj pri vyúčtovaní použitých dotácií. „Zväz pred ministerstvom školstva tvrdí, že tieto peniaze boli použité na účasť bobistov na medzinárodných pretekoch. Problém je v tom, že viacerí ľudia, o ktorých to zväz tvrdí, nikdy na žiadnych pretekoch neboli. A nikdy v boboch ani len nesedeli,“ podotkol.

Predseda OĽANO Igor Matovič označil túto kauzu za čistý podvod. „Keď niekto takýto podvod kryje, v tomto prípade je to priamo prezident hasičského zboru pán Nejedlý, tak rovnako ten podvod pácha. Pani ministerka, je čas konať. Kryjete podvod a zodpovedným je Váš priamy podriadený,“ vyjadril sa Matovič s tým, že Nejedlý sa svojím konaním spreneveril záslužnej činnosti všetkých poctivých hasičov a záchranárov.

„Vyzývam ministerku vnútra, aby odvolala z funkcie prezidenta HaZZ Alexandra Nejedlého, ktorý voči skutočným vinníkom nekoná, ignoruje závery Disciplinárnej komisie a chráni toho, kto celý tento škandál spôsobil,“ vyjadril sa Grendel a pokračoval: „Vyzývam tiež ministerku školstva, aby v spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom dôkladne preverila oprávnenosť žiadosti a pravdivosť vyúčtovania dotácií pre Slovenský zväz bobistov. Zároveň vyzývam Slovenský zväz bobistov, aby vrátil podvodom získané peniaze z rozpočtu Ministerka školstva, pretože ide o verejné prostriedky, ktoré treba maximálne chrániť pred podvodným konaním,“ uzavrel Gábor Grendel.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program