Komunistickí pohlavári, ktorí prenasledovali ľudí a ničili im život, by nemali mať nárok na benefity

Predstaviteľom bývalého komunistického režimu a niekdajších bezpečnostných zložiek by sa mohli znížiť dôchodky. Vyplýva to z návrhu zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, ktorý so svojimi kolegami predložila poslankyňa hnutia OĽANO Anna Andrejuvová. 

Súčasťou dôvery ľudí v spravodlivosť a právny štát je aj naprávanie krívd z minulosti. Aj preto sme predložili tento návrh zákona, ktorý dnes poslanci posunuli do druhého čítania. Vďaka nemu by mali prísť o nezaslúžené benefity funkcionári, zamestnanci a príslušníci vymedzených vrcholových orgánov, organizácií a bezpečnostných zložiek komunistického režimu, ktoré sa rozhodujúcou mierou podieľali na udržiavaní totalitného režimu porušujúceho základné ľudské práva a slobody. Zároveň má slúžiť aj ako varovanie do budúcnosti, že porušenia základných ľudských práv a slobôd zo strany akéhokoľvek režimu nebudú na Slovensku tolerované a osoby, ktoré taký režim podporovali, nebudú za svoju službu v prospech neho žiadnym spôsobom privilegované,“ zdôraznila  A. Andrejuvová. 

Zákon uvítal aj protikomunistický disident, tribún Novembra ’89 a súčasný minister životného prostredia Ján Budaj. “Je tu zákon, ktorý sa snaží postihnúť podstatu, a tou je osobná zodpovednosť každého, kto sa rozhodne postaviť na stranu zla – na stranu odporcov slobody a demokracie. Títo ľudia sa takto rozhodli sami. Každý z nich má iste iný príbeh, preto ani zákon nie je paušálny a umožňuje skúmať, akú dlhú dobu a v akom rozsahu dotyčný človek slúžil totalitnej moci,” vyhlásil. Budaj ocenil aj ľudskú stránku zákona, ktorý naďalej garantuje aj týmto ľuďom určitú mieru sociálnych istôt.

Navrhovaný zákon postihne tých, ktorí sa podieľali na riadení a výkone politicky motivovanej represie v období komunizmu, respektíve pracovali v inštitúciách a organizáciách, ktorých hlavným poslaním bolo udržať totalitný komunistický režim pri moci za každú cenu. Dôchodkové zabezpečenie týchto predstaviteľov je podľa predkladateľov zákona aj v súčasnosti vysoko nadpriemerné, a to nielen v porovnaní s dôchodkami ľudí, ktorých komunistická moc prenasledovala, ale aj v porovnaní s ostatnými dôchodcami. Preto navrhujú, aby sa do dôchodkových dávok týchto osôb nezarátalo obdobie rokov, v ktorom pracovali pre totalitný režim a jeho represívny aparát. 

Návrh zákona stanovuje tri výnimky, na základe ktorých by osoby neprišli o benefity. Prvá hovorí o osobách aktívne podporujúcich tých, ktorí vystupovali proti komunistickému režimu. Ďalšia výnimka sa týka osôb, ktoré zásadne pomohli tým, ktorým hrozilo nebezpečenstvo zo strany verejnej moci. Treťou výnimkou by boli osoby, ktorých služobný pomer bol len formálny a v skutočnosti vykonávali inú činnosť. Ide napríklad o vrcholových športovcov, ktorí boli zaradení v armádnych a policajných zložkách.

Zákon by mal byť účinný od 5. augusta 2021. K odoberaniu nezaslúžených benefitov by mohlo začať dochádzať od nového roka 2022.

Video si môžete pozrieť tu. 

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program