Kotolne v bytovkách majú ešte pár dní na zabezpečenie lacnejšieho plynu

Obyvatelia v ťažkej finančnej situácii dostanú viac času na riešenie svojich dlhov za energie. Bytové domy s vlastnou kotolňou dostanú znovu možnosť získať nižšiu cenu zemného plynu, a tým aj lacnejšie kúrenie a teplú vodu pre svojich obyvateľov. Do pôvodného stavu sa vrátia aj podmienky, za ktorých sa veľkí odberatelia plynu mohli odpájať od distribučnej siete a predražovať tým jej prevádzku pre domácnosti. „Koalícia tak zvrátila zmeny, ktoré priniesol tzv. Sulíkov megapozmeňovák, ktorý SaS presadila v júni tohto roka,“ informuje predseda hospodárskeho výboru NRSR Peter Kremský (OĽANO).

V týchto dňoch vstúpi do platnosti poslanecká novela zákona o energetike, ktorú včera podpísala prezidentka. Vďaka zmenám bude lepšie chrániť odberateľov elektriny a plynu. Predlžuje totiž minimálnu lehotu, o ktorú dodávateľ posunie splatnosť neuhradenej faktúry z desať kalendárnych na 30 pracovných dní. Dodávateľ tiež v upomienke musí meškajúceho odberateľa poučiť o možnostiach riešenia jeho situácie napríklad tak, že môže požiadať o pomoc zo strany obce či úradu práce, prípadne využiť bezplatné dlhové poradenstvo.

Novela zároveň zavádza povinné informovanie odberateľa o odpojení od energií, ak nedôjde k úhrade ani po dodatočnom predĺžení termínu splatnosti faktúry. „Odberateľ tak o fyzickom prerušení dodávok bude musieť byť upozornený najneskôr 8 pracovných dní vopred,“ vysvetľuje Kremský.

Novela zákona tiež vďaka pozmeňujúcemu návrhu Lucie Drábikovej a Petra Kremského napráva situáciu, keď mnohé bytové domy s vlastnou kotolňou si nemohli uplatniť právo na regulovanú cenu na rok 2023. Nemohli tak využiť opatrenie štátu zavedené ešte na jar tohto roka proti vysokým cenám energií, ktoré platilo len pre neregulovaných odberateľov so zmluvami uzatvorenými do 31. decembra 2022.

„Bezdôvodnú diskrimináciu pre dĺžku zmluvy s dodávateľom odstraňuje náš pozmeňujúci návrh tým, že títo odberatelia môžu vstúpiť do režimu regulovaných cien ešte do konca novembra 2022,“ hovorí poslankyňa Lucia Drábiková (OĽANO). „Budú sa však musieť poponáhľať, po zverejnení v zbierke zákonov majú do konca termínu len pár dní. Právo na dodávku elektriny alebo plynu za regulovanú cenu pre rok 2023 si môžu uplatniť priamo u svojho dodávateľa, aj keď ich zmluva presahuje dátum 31. 12. 2022.“

Predseda hospodárskeho výboru dopĺňa, že vrátiť znenie zákona o energetike do pôvodného stavu pred Sulíkovým megapozmeňovákom bolo dôležité preto, aby sa malým odberateľom plynu prudko nezvýšili poplatky. „V súčasnosti sú rozložené na všetkých odberateľov distribučnej siete, pričom veľkoodberatelia logicky platia najviac. Ak by sa veľkí odpájali, náklady by sa museli rozložiť na malých. Najmä v čase, keď ceny plynu aj tak stúpajú, by to bolo necitlivé k domácnostiam a malým firmám,“ zdôrazňuje Peter Kremský.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program