Kremský žiada zopakovanie výberového konania na podpredsedu Protimonopolného úradu

Kremský žiada zopakovanie výberového konania na podpredsedu Protimonopolného úradu

 

Predseda hospodárskeho výboru Peter Kremský vyzýva predsedu Protimonopolného úradu SR (PMÚ), aby zrušil a zopakoval výberové konanie na obsadenie funkcie podpredsedu úradu. “Výberové konanie, do ktorého sa prihlásil iba jeden uchádzač, nespĺňa požiadavku na transparentnosť a konkurenčné prostredie pri obsadzovaní vysokých štátnych funkcií. Je dôležité rozptýliť všetky pochybnosti a zopakovať výber,” hovorí Peter Kremský (OĽANO).

Občania si podľa neho zaslúžia, aby Protimonopolný úrad, ktorého úlohou je dozerať na konkurenciu na trhu a postihovať jej narušovanie, mal vedenie, ktoré bolo vybraté vo férovej súťaži. Jediný kandidát, pri ktorom navyše vzniklo podozrenie, že má blízke vzťahy s členmi výberovej komisie, nie
je dobrou reklamou pre podporu konkurenčného prostredia.

„Úrad by tak mohol byť spochybnený a mohla by utrpieť jeho vážnosť. Najlepším riešením je preto zopakovať výberové konanie a spropagovať ho tak, aby sa doň prihlásilo čo najviac uchádzačov,“ zdôrazňuje predseda hospodárskeho výboru Peter Kremský. Podľa neho je dôležité zapojiť do výberu aj hospodársky výbor parlamentu, ktorého zástupca chýbal vo výberových komisiách tak pri výberoch predsedu PMÚ, ako aj podpredsedu.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program