Kresťanská únia podporí Programové vyhlásenie vlády Eduarda Hegera

Kresťanská únia (klub OĽANO) podporí Programové vyhlásenie vlády (PVV) Eduarda Hegera. Pätica poslancov Anna Záborská, Katarína Hatráková, Radovan Marcinčin, Ján Szõllõs a Richard Vašečka to deklarovali na dnešnom stretnutí s médiami, pričom ocenili najmä jeho prorodinné a prosociálne zameranie a zdôraznili potrebu riešiť nastávajúci problém, ktorý ešte zvýraznila pandémia, tzv. „demografickú zimu“.

Úlohou Kresťanskej únie (KÚ) bude presadzovať záväzky uvedené v PVV do praxe, do bežnej reality slovenských rodín. Počas uplynulého roka sa podarilo napríklad pomôcť tehotným matkám od 4. mesiaca tehotenstva príspevkom vo výške minimálne 200 eur či zastaviť podporu interrupcií pri matkách vo veku nad 40 rokov.

Podľa líderky KÚ Anny Záborskej témou, o ktorej sa málo hovorí a pandémia ju ešte urýchlila, je demografická zima. „Zatiaľ nám chýbajú presné čísla za ostatný rok, ale prepad pôrodnosti v okolitých krajinách o viac ako 10 % a katastrofická situácia pôrodnosti na Slovensku, ktorá trvá už minimálne 25 rokov jednoznačne hovoria, že Slovensko a jeho vláda musí prísť s rozhodnou prorodinnou a propopulačnou politikou. Sem zaraďujeme aj výraznú podporu výstavby nájomných bytov.“

Katarína Hatráková vidí pomoc KÚ pri napĺňaní téz PVV cez konkrétne legislatívne návrhy, napríklad v podobe zmeny zákona týkajúceho sa sociálnej kurately detí a tlmenia rodičovských sporov o deti, lebo nimi trpia najmä deti. „Doterajšie moje tri návrhy zákonov sa týkali ochrany a pomoci pre slabších a zraniteľných. Do skupiny patria seniori, deti a osoby so zdravotným postihnutím. Tieto tri kategórie budú mať u mňa naďalej prioritu.“

Šéf školského výboru Richard Vašečka považuje za kľúčové uplatňovanie rovnakého prístupu k vzdelaniu, čo by sa malo premietnuť aj do financovania škôl bez rozdielu zriaďovateľa. „Jednou z mojich priorít ako poslanca za Kresťanskú úniu ako aj predsedu školského výboru je to zabezpečiť a ukončiť dlhé roky trvajúcu diskrimináciu detí, ktoré navštevujú súkromné či cirkevné školy.“

V súvislosti so vzdelávaním a zlepšovaním kvality života Rómov poslanec Radovan Marcinčin upriamil pozornosť aj na podporu nástrojov  a procesov, ktoré reálne pomáhajú Rómom v ich každodennom živote. Či to už sú pedagogickí asistenti v školách, miestne občianske poriadkové služby v obciach. „ Je potrebné podporovať aj neziskové organizácie, ktoré majú viditeľné výsledky a samozrejme cirkvi, ktorých pôsobenie na zmenu zvnútra človeka prináša aj vonkajšiu zmenu sociálneho statusu Rómov. Chceme docieliť, aby si riešili svoje problémy sami. Často si myslíme, že vieme čo je pre Rómov najlepšie, ale dôležité veci nám pri povrchnom pohľade zvonku mnohokrát unikajú.“

Kresťanská únia považuje za prioritu aj ochranu životného prostredia, nakoľko súčasťou kvalitného života by mala byť zdravá krajina ekologicky aj ekonomicky. „Efektívnym využívaním fondov EÚ môžeme znížiť regionálne rozdiely a zvýšiť ochranu životného prostredia. Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality nákladovo efektívnym spôsobom vláda chystá zákon o zmene klímy. Podporujem cieľ Vlády SR, ktorým je znižovať emisie skleníkových plynov a zlepšiť schopnosť Slovenska adaptovať sa na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Oceňujem snahu novej vlády zaoberať sa analýzou možností úpravy miestneho a regionálneho usporiadania samosprávy, ktorá je nevyhnutná pre komplexnú reformu verejnej správy,“ konštatuje Ján Szõllõs.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program