Kto chce obabrať deti v materskej škole?

Kto chce obabrať deti v materskej škole? Na webovom sídle Úradu vlády je od 13. apríla 2017 zaevidovaný legislatívny materiál novelizácie zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Podľa poslanca za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) Miroslava Sopka vypustením jedného odseku v zákone, ktorý tam bol pridaný v roku 2012, reálne materským školám hrozí, že prídu o peniaze zo štátnej dotácie.

„Štátna dotácia je jediné, s čím môže táto MŠ počítať pri nákupe pomôcok, výtvarného materiálu. Niektoré materské školy si môžu dovoliť ju využiť na zaplatenie exkurzií, výletu, školy v prírode, no peniaze na pomôcky si potom musia pýtať od rodičov. Tie peniaze, ktoré im teraz pomáhajú zabezpečiť si didaktické pomôcky, výtvarný materiál a iné, už nebudú musieť patriť deťom,“ uvádza Sopko.

Kto dostatočne nepozná situáciu učiteliek materských škôl, nemá ani tušenia, ako musia obracať každé euro. Tento stav tu už raz bol a znova reálne hrozí, že peniaze od štátu neuvidia a budú postavené pred dilemu zháňania peňazí od rodičov.

Ak by táto novelizácia prešla v navrhovanej podobe, zriaďovateľ bude môcť tieto peniaze použiť na čo len chce. Navyše úplne vypadlo použitie peňazí na osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov materskej školy. „Takže ich namáhavá práca si nezaslúži absolútne žiadne ocenenie? Takto chceme motivovať túto prehliadanú skupinu učiteľov pre pripravovanú najväčšiu reformu za 25 rokov?“ pýta sa Sopko.

Sopko vyzýva ministerstvo školstva, aby materiál ešte pred prerokovaním prepracovalo. „Nechce sa mi veriť, že sa idú vytvoriť podmienky, aby materské školy opäť všetko museli pýtať od rodičov, to je neúnosné. Nechce sa mi veriť, že je tu pokus zobrať materským školám často jediný zdroj financií na pomôcky pre deti. Nechce sa mi veriť, že jediný kontrolovateľný príspevok vo výške necelých 14 eur na dieťa – predškoláka, ktorý ide naozaj výhradne na vzdelávací proces, má niekto záujem deťom znova zobrať,“ hovorí Sopko.

„Je potrebné ísť opačnou cestou a podporovať štátnou dotáciou nielen deti rok pred plnením školskej dochádzky, ale všetky deti navštevujúce materskú školu. V súčasnosti akoby pre zabezpečovanie výdavkov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou deti pod 5 rokov neexistovali.“

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program