Lacnejšie, kvalitnejšie a bez korupcie. OĽANO predstavilo návrhy k novele zákona o verejnom obstarávaní

Do druhého čítania prešiel vládny návrh zákona o verejnom obstarávaní. Poslanci hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) majú k tomuto návrhu niekoľko zásadných výhrad.

Zlepšenie verejného obstarávania musí byť podľa predsedníčky poslaneckého klubu OĽANO Veroniky Remišovej prvým krokom k zlepšeniu služieb a fungovania štátu vo všeobecnosti. „Cez verejné obstarávania pretečie ročne viac ako 4 miliardy eur. Verejné obstarávanie je jedným z najväčších zdrojov korupcie na Slovensku aj vo svete. Až 57% všetkých úplatkov vo vyspelých krajinách OECD ide práve na ovplyvňovanie verejného obstarávania,“ upozornila Remišová s tým, že následky korupcie vo verejnom obstarávaní znášajú v prvom rade ľudia. „Je preto evidentné, že verejnému obstarávaniu, pravidlám a kontrole treba venovať maximálnu pozornosť,“ pokračovala a predstavila výhrady hnutia OĽANO voči vládnemu návrhu zákona o verejnom obstarávaní.

Prvou výhradou OĽANO je zvyšovanie limitov pri obstarávaniach zákaziek s nízkou hodnotou. „Je pochopiteľné, že v záujme štátu by malo byť zlepšenie efektivity a zrýchlenie verejného obstarávania, ale nie za cenu väčšieho priestoru pre korupciu, a zníženie súťaživosti malých a stredných podnikov. Pri aktuálnom vládnom návrhu hrozí, že dôjde k menšej kontrole zákaziek, keďže už nebude zverejňovaná kompletná dokumentácia a zvýši sa aj riziko vopred dohodnutého výberu uchádzačov a fiktívnej konkurencie,“ upozornila Remišová s tým, že takisto netreba zabúdať na dôsledky v samospráve. „Po schválení nových limitov bude platiť, že zhruba tri štvrtiny hodnoty samosprávnych zákaziek budú môcť byť pridelené bez oficiálnej súťaže. Nebezpečenstvo korupcie sa reálne zvyšuje a preto predkladáme pozmeňujúci návrh, podľa ktorého bude povinné ex ante zverejňovať aj zákazky s nízkou hodnotou vo Vestníku ÚVO,“ pokračovala.

Podľa Remišovej takéto opatrenie umožní základnú úroveň transparentnosti pri narábaní s verejnými prostriedkami a zároveň podporí férovú hospodársku súťaž, keďže podnikateľským subjektom umožní aktívne vstupovať do procesu obstarávania formou predkladania ponúk.

Druhou problematickou oblasťou je podľa Remišovej právna úprava tzv. dotovaných subjektov. „Ide tu o nepochopiteľnú zmenu, keďže zákon vôbec nerozlišuje hodnotu takejto zákazky a neberie do úvahy potrebu kontroly vyšších objemov verejných prostriedkov. Stačí, že verejná dotácia na nákup je nižšia ako 50% hodnoty zákazky a kontrola sa takejto zákazky nemá týkať. Vyňatím takýchto projektov z kontroly procesu zadávania zákazky sa otvára veľký priestor pre špekulácie a opätovne sa znižuje verejná kontrola potenciálne veľkých objemov finančných prostriedkov z verejných financií,“ upozornila V. Remišová.

Tretím problémom, na ktorý OĽANO dlhodobo upozorňuje je súťaž spriaznených spoločností. „Ešte začiatkom roka 2016 vydal Protimonopolný úrad stanovisko k účasti majetkovo alebo personálne prepojených subjektov v procese verejného obstarávania s tým, že dlhodobo požaduje, aby zákon o verejnom obstarávaní umožňoval diskvalifikáciu majetkovo či personálne prepojených subjektov v rámci jedného verejného obstarávania. Odvtedy sme poukázali na niekoľko škandalóznych prípadov, kedy pri lukratívnych zákazkách súťažili spriaznené a prepojené subjekty,“ vyjadrila sa poslankyňa a ako príklad uviedla úspešnú spoločnosť Bonul blízku Smeru, ktorá začiatkom roka súťažila so spriaznenou firmou o zákazku pre Zbor väzenskej a justičnej stráže v hodnote viac ako 8,5 milióna eur. „Tieto dve firmy rovnaký scenár uskutočnili už aj predtým pri inej štátnej zákazke. Problém je o to závažnejší, že išlo o miliónové tendre, ktoré by pri správnom nastavení zákona mohli prebehnúť transparentne a zrejme aj výhodnejšie pre štát,“ doplnila Remišová.

OĽANO preto predkladá pozmeňujúci návrh, ktorým chce zaviesť možnosť vylúčenia uchádzača alebo záujemcu, a to v prípade dôvodných podozrení na prepojenie s inými súťažiacimi hospodárskymi subjektmi v tom istom verejnom obstarávaní.

„Ak nám ide o to, aby sme fungovanie štátu zlepšili a ľudia dostávali za svoje dane skutočné hodnoty a kvalitu, je potrebné začať s verejným obstarávaním. Súčasná novela prináša aj pozitívne prvky, no v oblasti transparentnosti a zverejňovania zákaziek je krokom späť. Vyzývame predsedu ÚVO, aby nerobil opatrenia, ktoré prostredie verejného obstarávania zhoršia,“ uzavrela Remišová.

Podľa tieňového ministra financií a hospodárstva Eduarda Hegera má Slovensko veľký modernizačný dlh a je kľúčové, aby bolo verejné obstarávanie pod drobnohľadom. „Bez transparentnosti nikdy nebudeme vedieť oddeliť poctivých od nepoctivých. Často sa stretávame s obstarávaniami, ktoré sú buď predražené, nepotrebné alebo podvodné. Je veľmi dôležité, aby sme takéto obstarávania vedeli identifikovať,“ uviedol Heger s tým, že OĽANO chce svojimi návrhmi k novele zákona rovnako vyzvať ľudí, aby sa zaujímali o verejné obstarávania vo svojej obci, a tiež starostov, aby narábali s prostriedkami občanov čestne.

„Je v našom záujme, aby sme modernizačný dlh začali znižovať rýchlejším tempom, aby vynaložené prostriedky boli investované efektívne a správne,“ uzavrel Heger.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program