Letisko Piešťany opúšťa člen dozornej rady Stanislav Brečka. Potvrdil Viskupičove slová o zámernej likvidácii letiska

Verejnosť už dlhšiu dobu sleduje situáciu okolo spoločnosti Letisko Piešťany, a. s., ktorému hrozí likvidácia. Poslanec hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) a kandidát na predsedu TTSK Jozef Viskupič inicioval v spoločnosti poslanecký prieskum, ktorý v súčasnosti prebieha.

Trnavský samosprávny kraj, ktorý je väčšinovým akcionárom letiska, neúspešne hľadá riešenie, zatiaľ čo sa zadĺženie spoločnosti stáva čoraz pálčivejšou otázkou. „Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že nejaká skupina má záujem cez scenár likvidácie letisko sprivatizovať podľa starého HZDS manuálu,” vyjadril sa pred rokom Viskupič.

Podľa informácií z posledných dní dozornú radu letiska opúšťa na vlastnú žiadosť Stanislav Brečka. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že predstavenstvo, ktoré riadi súčasný župan Mikuš, a riaditeľ spoločnosti vedú spoločnosť neprijateľným a neodborným spôsobom, ktorý nie je v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. „Napriek tomu, že členovia dozornej rady majú takisto trestnoprávnu zodpovednosť v zmysle vyššie spomínaného zákona, neupozorňujú na skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť škody spoločnosti. Príkladom môže byť neštandardné požičiavanie peňazí od iných subjektov, než sú bankové inštitúcie, ale aj neschopnosť vedenia spoločnosti a členov štatutárneho orgánu rozoznať, kedy je spoločnosť v úpadku v zmysle zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a prijať okamžité opatrenia,“ vyjadril sa Brečka, ktorý tak potvrdil Viskupičove slová o zámernej likvidácii letiska.

Brečka sa vyjadril, že niektoré kroky a postupy členov orgánov považuje za minimálne neštandardné a neprofesionálne. „Ak by som mal vychádzať z mojej viac ako 15-ročnej skúsenosti manažéra viacerých, v podstate ešte viac zadlžených spoločností, povedal by som zámerné.“ Ako však Brečka uviedol na záver svojho listu primátorovi Piešťan, je pripravený a ochotný Vám (primátorovi mesta Piešťany) a mestu Piešťany kedykoľvek podať pomocnú ruku v podobe rád, konzultácií či pri vytváraní vhodnej stratégie pre zachovanie a obnovu Letiska Piešťany.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program