Ľudskoprávny výbor zvolaný kvôli šikane rodičov nebol uznášaniaschopný. OĽANO nepripustí, aby prípad nebol riadne vyšetrený

Poslankyne hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Erika Jurinová a Anna Verešová vyjadrujú nespokojnosť nad tým, že zasadnutie dnešného výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny nebolo uznášaniaschopné. Členky výboru tvrdia, že aj keď poslancov v dovolenkovej sezóne nezaujíma téma šikany rodičov zo strany Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, nepripustia, aby téma kontroly rodičovskej starostlivosti o deti bez akéhokoľvek podnetu utíchla.

Predsedníčka výboru Erika Jurinová sa k neotvoreniu výboru vyjadrila citáciou z Ústavy SR, ktorá hovorí, že NR SR zasadá nepretržite. „Chápem, že aj poslanci majú právo na čerpanie letnej dovolenky. No porušovanie ľudských práv nepozná dovolenku,“ uviedla Jurinová a zároveň skritizovala prístup ministra práce Jána Richtera, ktorý sa odmietol zúčastniť na zasadnutí výboru kvôli pripravovanej tlačovej konferencii o vývoji nezamestnanosti za mesiac jún. „Minister Richter dal prednosť tlačovej konferencii o vývoji nezamestnanosti pred šikanou rodičov. Čítanie štatistík za uplynulý mesiac je pre neho prednejšie, ako zastrašovanie novinárov,“ povedala E. Jurinová.

Podľa nej je viac ako podozrivé, že sa generálny riaditeľ ústredia práca zameral na vysvetľovanie rozdielu medzi slovíčkami kontrola a šetrenie. „Chcem ubezpečiť pána riaditeľa, že občania takéto rozdiely nevnímajú. Vnímajú len to, že niekto od nich bezdôvodne žiada informácie, ktoré si dokážu zistiť aj iným spôsobom. Nás poslancov zaujíma, že financie z Európskeho sociálneho fondu nie sú využívané účelne a efektívne a vôbec neplnia zameranie na cieľové skupiny, ktorými sú rodiny v zlej sociálnej situácii,“ vyjadrila sa Jurinová a doplnila, že ide opäť dilentantstvo zo strany ministerstva a ústredia práce.

Poslankyňa Anna Verešová je sklamaná z prístupu generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Mariána Valentoviča, ktorý si nechcel vypočuť jej otázky v diskusii. „Riaditeľ ústredia tvrdí, že išlo o bežnú návštevu poberateľa rodinných prídavkov. Som presvedčená, že ide iba o zbytočné obťažovanie fungujúcich rodín. Buď sú na Ústredí práce totálni babráci alebo sú natoľko prešpekulovaní, že dokážu využiť dokonca aj eurofondy na šikanu nepohodlných ľudí,“ povedala Verešová.

Verešová si myslí, že zároveň došlo k neoprávnenému použitiu finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie. „Pozorne som si preštudovala ciele a cieľové skupiny národného projektu. Takúto aktivitu nemohli realizovať v rámci tohto projektu. Cieľovými skupinami, ktorým mala byť poskytnutá pomoc a podpora, majú byť osoby v nepriaznivej sociálnej a rodinnej situácii, osoby ohrozené chudobou, osoby v hmotnej núdzi, rodiny, v ktorých absentuje finančná gramotnosť, ako aj osoby, ktoré sa nedokážu orientovať v sociálnom systéme a preto nevyhnutne potrebujú pomoc terénneho sociálneho pracovníka. Pýtam sa, do ktorej skupiny patrí rodina pani Tódovej,“ vyjadrila sa Verešová k projektu Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny.

Erika Jurinová poznamenala, že ďalší výbor bude chcieť zvolať v septembri. „Nepripustíme, aby táto kauza pomaly utíchla. Štvrtého septembra zvoláme nový výbor. Veríme, že poslanci sa už nebudú môcť na nič vyhovoriť,“ uzavrela Jurinová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program