M.Fecko: Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov pôsobí ako návod pre špekulantov

Poslanci NR SR neschválili novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov z dielne hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO). Právo užívateľa pozemku tak naďalej zostáva nad právom vlastníka pozemku.

Zákon mal jednoznačne upraviť výmenu údajov a informácií medzi žiadateľom a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) pri poskytovaní podpory v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Zákonom sa mala vylúčiť tzv. voľná úvaha PPA pri rozhodovaní opreukázaní vlastníckeho, nájomného alebo užívateľského vzťahu k pôde. Návrh rovnako upravoval preukázanie plnenia záväzkov vyplývajúcich z takéhoto vzťahu (napr. úhrada nájomného) ako podmienok na získanie podpory poskytovanej touto agentúrou.

„Žiaľ, ani takmer po tridsiatich rokoch budovania demokracie na Slovensku, vládna koalícia nepochopila, čo znamená  vlastnícke právo k poľnohospodárskym pozemkom. Aj napriek tomu, že Ústava SR garantuje vlastnícke právo, v reálnom živote nediktuje podmienky vlastník pozemku, ale jeho užívateľ – presne tak, ako to bolo za socializmu,“ pomenoval problém predkladateľ zákona Martin Fecko, poslanec za hnutie OĽANO.

Vlastník poľnohospodárskej pôdy podľa neho nemá šancu dostať sa k pôde, pritom však zákon č. 229/1991 Zb. o pôde v § 2 ods. 1 stanovuje, že okrem vlastníka majú právo užívať pôdu iné osoby len na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom alebo na základe zmluvy uzavretej s pozemkovým fondom, ak nie je zákonom stanovené  inak. „Aká je realita? EÚ stanovila vyplácanie priamych platieb na plochu, ktorú daný agropodnikateľ užíva. Podmienkou na jej poskytnutie je čestné vyhlásenie, že užívate danú poľnohospodársku pôdu. Nikoho nezaujíma, ako k tomuto užívaciemu právu žiadateľ prišiel, či ho ukradol, niekomu zabral alebo alebo či má s vlastníkom uzavretú nejakú dohodu,“ vysvetlil Fecko, podľa ktorého sa PPA až v prípade tzv. krížovej kontroly (t.j. deklarácii dvoch resp. viacerých subjektov, že užívajú tú istú plochu) začína zaujímať o legálnosť nadobudnutia tohto užívacieho stavu.

Fecko označil súčasné znenie zákona za návod pre špekulantov, vďaka ktorému sa môžu bez námahy dostať k financiám. „Grófka Rošková, pani ministerka Matečná a koaliční poslanci to ukázali v priamom prenose. Nechávajú takéto obrovské diery v zákonoch a umožňujú tak priame rozkrádanie spoločných financií,“ upozornil Fecko, ktorý predmetný návrh zákona predložil do parlamentu už 13-krát.

„Koaliční poslanci opätovne prejavili, ako to naozaj myslia s demokratickým a základným právom vlastniť pôdu, ktorý už stáročia platí v demokraticky vyspelých krajinách,“ uzavrel Martin Fecko.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program