M. Kozelová a M. Fecko pripravujú opatrenia na ochranu Včely medonosnej na území Slovenska. Ohradzujú sa voči nepravdivým tvrdeniam predsedu SZV

Poslanci Národnej rady SR Monika Kozelová a Martin Fecko (obaja OĽANO) pripravujú rozsiahlu novelu zákona o ochrane zvierat, ktorej časť sa bude zaoberať aj ochranou Včely medonosnej na Slovensku. Cieľom novely je teda nielen zabezpečenie dostatku kvalitnej pastvy pre včely, ale celkovo zvýšenie kvality ich života, čo je zároveň aj súčasťou Programového vyhlásenia vlády. Predkladatelia sa zároveň výrazne ohradzujú voči nepravdivím tvrdeniam predsedu Slovenského zväzu včelárov (SZV) Milana Rusnáka, ktorý hovorí o “drastickom obmedzení včelárstva”.

„Faktom je, že včelám sa dlhodobo nedarí a ich počty v skutočnosti klesajú na celom svete. Preto pripravujeme opatrenia na ochranu Včely medonosnej na území Slovenska, kde sú tieto opeľovače ohrozené neprimeranými zásahmi človeka do prírody, prevládajúcim intenzívnym poľnohospodárstvom, klimatickými zmenami, zvýšeným záberom úrodnej pôdy na úkor výstavby a devastovaním a likvidáciou prirodzených biotopov,“ povedal poslanec M. Fecko.

Devastačný spôsob včelárenia niektorých skupín včelárov pri starostlivosti o ich včelstvá, neúmerné odoberanie zásob medu z úľov spojené s efektom znižujúcej sa úživnosti územia, čo znamená klesajúce množstvo a kvalitu pastvy z dôvodu meniacej sa krajiny a prírody vedie podľa navrhovateľov k systematickému poškodzovaniu týchto opeľovačov. Prirodzene preto vzniká potreba chrániť týchto citlivých prírodných mediátorov v zákone.

„Zámerom našej pripravovanej novely zákona o ochrane zvierat určite nie je obmedzenie včelárstva. Cieľom je zvýšiť úživnosť územia, vďaka čomu sa primerane zvýši počet včiel na km2, zamedziť prevčeleniu územia, ktoré pri obmedzených zdrojoch včelej pastvy spôsobuje prenos a prepuknutie chorôb včiel, ako aj ostatných opeľovačov a zamedziť neprirodzenej genetickej degenerácii včelieho organizmu. V žiadnom prípade neobmedzíme stanovištia včelárov, kde sa včelám dlhodobo darilo prežívať aj vo väčšej hustote o akej hovorí navrhovaná regulácia,“ dodal Fecko.

„Práve pripravovaná novela zákona o ochrane zvierat zohľadní prirodzené potreby včiel a možnosti krajiny na zlepšovanie úživnosti územia, ako aj ochranu spotrebiteľa. Za úspech totiž nie je prípustné považovať len zvyšovanie počtu včelstiev a včelárov, kritériom musí byť kvalita života včiel, nepotláčanie ich prirodzenosti a dostatok kvalitnej pastvy,“ objasnila poslankyňa M. Kozelová.

„Podotýkam, že finálne znenie novely zákona o ochrane zvierat ešte nie je dokončené. Niektoré časti, vrátane kapitoly o včelách ešte vôbec nie sú spracované a sú len v štádiu konzultácií o obsahu. Nikto z médií s nami navrhovateľmi pripravovanej novely zákona nekomunikoval zavádzajúce stanovisko Zväzu včelárov a neoveril si informácie, naopak stanovisko nekriticky a bez nášho komentára zverejnili. Odsudzujem takého neprofesionálne konanie,“ dodala poslankyňa.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program