M. Sopko: Namiesto programu rozvoja vzdelávania máme reformu školského stravovania

Ministerka školstva Martina Lubyová dnes predstavila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Podľa tieňového ministra školstva za hnutie OBYČANÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Miroslava Sopka však ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu nepomôže.

„V programe vlády opäť nie je nič nové, aj napriek tomu, že ministerstvo už zverejnenie národného programu niekoľkokrát odložilo. Náklady na reformy sú pritom zatiaľ vyčíslené na 9 miliárd eur,“ uviedol Miroslav Sopko, podľa ktorého strana Smer rozdáva predvolebné darčeky v podobe bezplatného stravovania predškolákov a školákov namiesto toho, aby reálne prispela k rozvoju vzdelania. „Kľúčový program, ktorý má pomôcť našim žiakom dosiahnuť kvalitnejšie vzdelanie a teda lepšie príležitosti nájsť si dobrú prácu, ostával utajený niekde na ministerstve v šuflíku. Jeho nezmyselné utajovanie pred odbornou verejnosťou, a teda aj chýbajúca diskusia, sa môže podpísať pod kvalitu reforiem, na čo o niekoľko rokov doplatia tí najmladší, ktorí nedostanú kvalitné vzdelanie,“ upozornil Sopko.

Podľa Sopka aj tento postup vládnej koalície dokazuje, že jej členom nikdy nešlo o razantné zmeny vo vzdelávaní. „Koalícii ide len o naháňanie politických bodov, aby sa za každú cenu udržala pri moci. Na to však budeme doplácať stále zhoršujúcimi sa výsledkami našich žiakov tam, kde sa neustále viac prejavuje sociálna i regionálna nerovnosť,“ upriamil Sopko pozornosť na výsledky testovania deviatakov, v ktorom žiaci z najmenej rozvinutých regiónov dosiahli katastrofálne výsledky. „V prvom rade je to politická zodpovednosť lídrov vládnej koalície a najmä strany SNS, ktorá má v súčasnosti v rukách rezort školstva. Zatiaľ sme z ich strany nezaregistrovali reálny záujem vykonať nevyhnutné kroky, ktoré prinesú revolúciu v investovaní do vzdelávania, do učiteľov a všetkých ostatných zamestnancov školstva, a v prvom rade do vzdelávacích potrieb našich detí,“ uzavrel Miroslav Sopko.

Podpredsedníčka výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Veronika Remišová označila prístup ministerstva k reforme za nekoncepčný a zle manažérsky zvládnutý. „Ministerka najskôr odmietla reformu svojho predchodcu ako nepoužiteľnú, hoci sa týmto materiálom odborná verejnosť zaoberala viac ako rok. Následne začala pracovať na svojom vlastnom materiály a tajila zloženie pracovnej skupiny, ako aj samotný proces. O obsahovej stránke neinformovala ani parlamentný výbor, ani širšiu odbornú verejnosť a dnes predložila donkichotský plán reformy, do ktorej chce investovať 9 miliárd eur, čo je oproti súčasnosti takmer 9-násobné navýšenie finančných prostriedkov,“ uviedla Remišová. „Samozrejme, že všetci sa zhodneme na tom, že školstvo potrebuje viac peňazí, ale predložiť utopistické plány bez finančného krytia a politickej podpory je plytvaním času a energie všetkých, ktorí sa školstvu venujú. Už dnes je jasné, že v rezorte školstva pod vedením SNS sa do konca volebného obdobia žiadne zásadné zlepšenie neuskutoční,“ uzavrela Remišová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program