M. Sopko: Nešírme hoax, že slovenská veda má dosť peňazí

Podľa tieňového ministra školstva, vedy, výskumu a športu Miroslava Sopka sa slovenskí vedci dočkali odmeny za účasť na protestoch počas súčasnej politickej krízy v podobe vyjadrení ministerky Lubyovej, ktorá sa vyjadrila, že do vedy idú obrovské finančné prostriedky. „To v praxi bude znamenať, že sa v zozname čakateľov na výraznú investíciu budú musieť postaviť na koniec radu.  Myšlienky otvorenej vedy, kritické a racionálne postoje, sloboda a pluralita názorov zbavených diskriminácie vo všetkých jej podobách sú pre túto vládu neprijateľné,“ uviedol Sopko s tým, že takýto prístup považuje za neprijateľný. „Najmä v situácií, kedy Slovenská akadémia vied prijala množstvo rozhodnutí, ktoré zabezpečili vyššiu efektivitu. Naše vedecké inštitúcie si nemôžu donekonečna uťahovať opasky a prosíkať o viac peňazí, napríklad aj za prístup do nadnárodných inštitúcií, ktoré im zabezpečia prístup k špičkovým technológiám,“ pokračoval M. Sopko.

„Slovenskí vedci sú momentálne v podobnej situácii, ako slávny fyzik a nositeľ Nobelovej ceny Max Planck, ktorého jeho profesor Phillip von Jolly odrádzal od ďalšieho bádania v tomto odbore konštatovaním, že už skoro všetko objavené, tak načo strácať čas i energiu. Ale naši vedci majú obrovský potenciál, ktorý prináša Slovensku budúcnosť,“ povedal Miroslav Sopko a dodal: Nemáme na výber, musíme ísť cestou prehodnotenia existencie národných grantových schém a uvažovať pri vyššej transparentnosti o efektívnosti už realizovaných grantov, ktoré nastavíme v komunikácii s vedeckou obcou.“

Miroslav Sopko, tieňový minister školstva, vedy, výskumu a športu

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program