M. Sopko odkazuje ministerstvám: Prestaňte šikanovať školy, učiteľov i riaditeľov

Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) upozorňuje na stupňujúcu sa byrokraciu na školách. Reaguje tak na najnovší list Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny z 15.novembra, aby základné školy do konca mesiaca zrealizovali prieskum medzi žiakmi prvých ročníkov o formách ich starostlivosti.

V piatok 15. novembra, v čase štátneho smútku, dostali slovenské základné školy pokyn od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s požehnaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby do konca mesiaca zrealizovali prieskum u žiakov prvých ročníkov o formách starostlivosti do troch rokov veku dieťaťa. Inými slovami, riaditelia a učitelia základných škôl majú pod časovým stresom zozbierať od žiakov údaje, ktoré ministerstvo narýchlo potrebuje,“ uviedol tieňový minister školstva za OĽANO Miroslav Sopko, podľa ktorého bude tento zber údajov pilotným testovaním škôl, koľko byrokracie ešte znesú. „Od budúceho školského roka totiž pôjde o povinný zber údajov, aby ministerstvá vedeli tvoriť politiky zamerané na zosúladenie pracovného a súkromného života,“ pokračoval Sopko.

Poslanec NR SR a učiteľ Miroslav Sopko zároveň upozorňuje, že zatiaľ, čo by mala byrokracia na školách klesať, naopak stúpa a riaditeľom i učiteľom pribúdajú nové povinnosti. Podľa Sopka je to dôsledok toho, že vláda si neváži prácu učiteľov a ich úlohu v spoločnosti. „Je neprípustné, aby sa niečo robilo takto na poslednú chvíľu. Školy čaká už túto stredu Testovanie 5, musia dokončiť centralizované objednávky na učebnice, učitelia behajú so žiadosťami o odpisy z registra trestov a plniadesiatky ďalších iných úloh,“ upozornil Sopko s tým, že navyše dotazník za celú školu naraz vypĺňa zamestnanec základnej školy, ktorý získa informácie priamo od rodičov alebo zákonných zástupcov dieťaťa. Ako to pod takým časovým tlakom zvládnenikoho nezaujíma. Je absurdné, aby sa od rodičov ťahali takéto citlivé údaje, hoci aj anonymne.Dokonca sa zisťuje, či sa o dieťa nestaral niekto iný ako zákonný zástupca,” pokračoval.

Sopko okrem ministerstiev kritizuje aj ZMOS, ktorý podporuje spomínaný zber údajov. Pozerajú sa na školy, akoby to boli firmy, nie vzdelávacie centrá s odbornou starostlivosťou o naše deti, ktoré potrebujú zlepšovať podmienky na výchovu a vzdelávanie,“ vyjadril sa. Argument, že potrebujeme údaje pre stanovenia sociálnej politiky vyvoláva otázky, načo potom existujú rôzne drahé databázy, registre či informačné systémy, ktoré nás stáli miliardy. Veď podľa takého prístupu školy znesú všetko, hoci aj byť štatistickým úradom s minimálnymi prostriedkami, kde na konci roka na odmeny za plnenie štátnych povinností niekoho iného dostanú veľkú nulu,“ dodal MiroslavSopko,ktorý v minulosti niekoľkokrát navrhol zákonom stanoviť zásadu “zadaj raz a dosť”, aby sa zber údajov racionalizoval a na školách sa robilo to najdôležitejšie – vyučovalo a venovalo sa naplno žiakom,” uzavrel Sopko.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program