Medializované problémy v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda preverí poslanecký prieskum

Výbor NR SR pre zdravotníctvo dnes odsúhlasil poslanecký prieskum v UNB – Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici. Dôvodom sú medializované informácie o nedostatku sestier najmä na oddeleniach chirurgických disciplín a centrálnych operačných sálach, následkom čoho dochádza k poklesu operačnej výkonnosti a k predlžovaniu čakacích lehôt.

„Poslanecký prieskum by mal byť zameraný na dodržiavanie personálnych a prístrojových normatívov, dodržiavanie počtu nadčasov, pohotovosti a spôsobu vykazovania pracovných výkazov,“ uviedol tieňový minister zdravotníctva Marek Krajčí, podľa ktorého chcú poslanci vedenie nemocnice dopredu poprosiť o prípravu podkladov, akými sú porovnanie počtu lekárov, sestier – osobitne inštrumentárok, sanitárov a zdravotníckych asistentov, počtu hospitalizácií, počtu výkonov počas hospitalizácie, počtu výkonov JDS za 1Q roku 2017 a 1Q roku 2018 na oddeleniach II. chirurgická klinika LFUK a UNB, II. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK a UNBOddelenie Centrálnych operačných sál, Klinika otorinolaryngológie, chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Očná klinika SZU a UNB, I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB s Centrom reprodukčnej medicíny, Urologické oddelenie.

„Máme dostupné informácie, že na Centrálnych operačných sálach na Antolskej vznikol krízový stav. Napriek snahe o riešenie a presuny zamestnancov z oddelení na operačné sály, výpovede podávajú ďalšie sestry. Dôvodom je neúnosné zaťaženie, interpersonálne napätie a frustrácia z neriešenia kritickej situácie následkom čoho dochádza k redukcii chirurgickej činnosti, sestry majú neúmerne veľa služieb a nie je vyriešený ani problém chýbajúcich normohodín,“ vyjadril sa Marek Krajčí, podľa ktorého tieto problémy majú za následok, že aj dlhoroční zamestnanci UNB rezignujú a podávajú výpovede. „Denne sa neustále znižujú počty plánovaných operovaných pacientov,  bezprostredne deň, dva pred nástupom pacientov sa musia preobjednávať na neskorší dátum. To samozrejme extrémne zvyšuje riziko nespokojnosti pacientov a zhoršuje povesť nemocnice. Jej personál sa snaží s vypätím síl manažovať zdravotnú starostlivosť aspoň u chorých, ktorí neznesú odklad,“ povedal Marek Krajčí, podľa ktorého však personál nedokáže poskytovať riadnu starostlivosť v celej škále výkonov, čo veľmi narúša koncepciu práce, znemožňuje rozvoj nových liečebných postupov a samozrejme naplnenie poslania koncových výučbových pracovísk.

„K 1.4.2018 napríklad na ORL klinike ostanú len tri inštrumentujúce sestry, pričom jedna je už v dôchodkovom veku a môže kedykoľvek odísť do dôchodku. Tento stav by už znemožnil inštrumentovanie počas ÚPS, čo pre špecifickosť danej operatívy bude znamenať enormné zvýšenie rizika komplikácií u akútnych pacientov,“ uzavrel Krajčí.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program