Mičovský: Správa NKÚ zdôrazňuje obrovský význam lesov a nevyhnutnosť zásadne zmeniť prístup k nim.

Dnes Nezávislý kontrolný úrad dnes prezentuje okrem iného aj závery svojej Správy o stave lesov a lesného hospodárstva na Slovensku. Na včerajšej tlačovej konferencii sa hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti venovalo eurofondovej výzve, ktorá môže skôr povzbudiť, ako zastaviť drancovanie slovenských lesov.

Lesník a bývalý poslanec za OĽANO Ján Mičovský venoval svoju pozornosť aj správe  Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) zameranej na lesné hospodárstvo. Ocenil skutočnosť, že správa prekračuje rámec štandardnej ekonomickej kontroly a zdôrazňuje obrovský význam  lesov a na nevyhnutnosť zásadným spôsobom zmeniť prístup celej spoločnosti k nim.

Správa poukazuje na neštandardný odvod zo zisku, ktorý musí štátny podnik Lesy SR každoročne odvádzať do štátneho rozpočtu vo výške 5,3 mil. € a vyslovuje kardinálnu otázku, či cieľom podniku je hospodáriť zo ziskom alebo vytvárať zdravé trvalo udržateľné  prostredie.

Odpoveď je jednoznačná, pričom J. Mičovský poukázal na paradox, že zákonom vynútený odvod zo zisku zdanlivo prosperujúceho podniku sprevádza kritické finančné poddimenzovanie jeho fungovania. To sa prejavuje napríklad nielen nedostatočnou výstavbou lesných ciest, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre skutočne prírode blízke hospodárenie, ale aj v mnohých ďalších oblastiach – v protipovodňovom hradení bystrín, zanedbanými pestovnými prácami i nedôstojne nízkymi lesníckymi platmi.

Nedostatok financií však podľa neho nie je spôsobený len spomenutým odvodom zo zisku, ale má svoje závažné príčiny aj na strane podniku. Správa NKÚ oprávnene kriticky poukazuje na  mnohomiliónové straty zapríčinené nesprávnou cenovou politikou pri predaji deva, ktoré podnik predáva pod priemerné ceny dosahované na trhu, čo je zapríčinené servilným politickým klientelizmom jeho vedenia. Za nehospodárne nakladanie s majetkom štátu správa oprávnene považuje aj 1,25 mil. € vynaložených na propagáciu svojho dobrého mena v médiách prostredníctvom formálnych reklamných materiálov.

V neposlednom rade sa kriticky vyjadruje k protipožiarnemu kamerovému systému za 27 mil.  €, k nevýhodným nájomným zmluvám, či extrémne vysokému podielu reklamácií odsúhlasených v prospech odberateľov dreva. „Ide všetko o závažné pochybenia ku ktorým sa už dlhodobo kriticky vyjadrujeme“, zdôraznil J. Mičovský a dodal, že teraz je na ministerke Matečnej,  aké opatrenia odvodí z týchto závažných skutočností.

Mimoriadne pozitívnou časťou správy je jej poukázanie na nevyhnutnosť trvalého navracania všetkých tržieb získaných z lesa naspäť doň. „Oceňujeme tento postoj, no dodávame, že pre udržanie kvalitnej správy lesa nebude postačovať ani tento princíp, spoločnosť bude musieť začať hradiť lesnú produkciu komplexne, v celom jej rozsahu. Ide o ekosystémové služby v podobe zadržiavania vody, protieróznej, zdravotnej, rekreačnej a mnohých ďalších funkcií. K tomu bude potrebné dosiahnuť strategickú zhodu všetkých riadiacich zložiek krajiny, no čo taktiež správa správne upozorňuje a navrhuje zriadiť k tomuto účelu osobitný fond“, zdôraznil Mičovský.

Upozorňuje na nedeľné podujatie Spájame statočných s udelením vyznamenania Rad Ďurka Langsfelda za občiansku statočnosť lesníkovi Matúšovi Hríbikovi. Toto ocenenie získa za svoj odvážny protikorupčný postoj, keď poukázal  na nehospodárne nakladanie s majetkom štátu v Lesoch SR, ktorý sa s tým však dodnes nedokázal korektne vysporiadať. Podujatie sa uskutoční v nedeľu 19. mája o 16:00 na námestí SNP v Banskej Bystrici.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program