Mimoriadna správa verejnej ochrankyne práv

Zdroj foto: Atlas.sk

Mimoriadna správa verejnej ochrankyne práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušovaniu základných práv a slobôd detí postupom orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately potvrdzuje výstupy poslaneckého prieskumu Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny (VĽPNM). Erika Jurinová a Anna Verešová sú rady, že správa bola doručená parlamentu, pretože do bodky potvrdzuje to, čo poslankyne OĽANO-NOVA vnímajú ako najzávažnejšie pri zabezpečení ochrany našich detí orgánmi SPOaSK.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny už v roku 2014 dostalo niekoľko sťažností od rodičov detí, ktoré boli umiestnené v RS Čistý deň. Čo odvtedy urobilo ministerstvo v ochrane najlepšieho záujmu týchto detí? Najlepší záujem dieťaťa je zdá sa a bohužiaľ len deklaratórne začlenený do našej legislatívy, ale v skutočnosti sa pre deti nerobí to čo zákon deklaruje. Minister napríklad dodnes ani len nereagoval na zistenia, závery, ktoré mu VPĽPNM zaslal ako oficiálne závery prieskumov. Evidentne však kašle nielen na tieto závery ale aj na odporúčanie svojej vlastnej ministerskej Akreditačnej komisie. Svojim posledným rozhodnutím o prerušení konania, ktoré bolo iniciované najmä z dôvodu podozrenia, že v zariadení Čistý deň došlo k sexuálnemu zneužívaniu klientov ukazuje minister Richter svoju skutočnú nekompetentnosť, pretože ak by dôsledne jeho ministerská kontrola skúmala činnosť v zariadení ČD, vedel by, že tam dochádzalo i k iným vážnym porušeniam práv dieťaťa a našich zákonov, ktoré tvrdo zasahujú ľudskú dôstojnosť. Okrem toho si systém jednoznačne vyžaduje revíziu a zmenu niektorých ustanevení v našich zákonoch.

Posledným vyjadrením ministra, že potrebuje závery vyšetrovania vyšetrovacích orgánov len potvrdil, že ochranu maloletých detí doteraz nemyslel úprimne, to v lepšom prípade, alebo niekomu kryje chrbát v horšom prípade. Takýmto prístupom chráni iba inštitúcie, nie deti! Minister nekoná, ba dokonca si stále necháva čas. Rovnako vnímame i závery uvedené v správe odhľadom detského domu PETO. Stále zrejme na Slovensku platia výhody pre spriaznených, že úrady svojim dokonca ešte umožnia hľadať nezmyselné kľučky práve v rozpore s právami detí. Komisárka pre deti, pani Tomanová, mala byť prvou na štarte pri ochrane práv detí, a nie svojim rodinným príslušníkom pomáhat takýmito kľučkami. Mala byť prvá, ktorá upozorní na nesúlad zákona a konania svojej dcéry, riaditeľky detského domova PETO.

To, že táto vláda sa netrhá s vyšetrovaním káuz Gorila, Bašternák a ďalších káuz je pre Slovensko katastrofou, ale stále sú to len peniaze, diaľnice, či iné matérie. Tu však hovoríme o deťoch! To je trestuhodné!
Tento systém nevie ochrániť ohrozené deti, a zodpovedá za to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Ide z jeho strany o katastrofálne riadenie tejto inštitúcie za vlády Smeru a teraz i koaličných partnerov. Kauza Čistý deň opätovne poukázala na neschopnosť štátu ochrániť zverené deti. A to je už viac ako zúfalé.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program