Minister Richter sa konečne zobudil a začal konať

Poslankyne za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) sa tešia, že minister práce Richter sa konečne zobudil a začal riešiť nepochopiteľné nevyplatenie financií pre denné stacionáre. Žiaľ, zobudil sa len čiastočne. Kompetentní ľudia na ministerstve práce si stále neuvedomujú, že hazardujú nielen s osudom zariadení sociálnych služieb, ale predovšetkým s osudmi ľudí odkázaných na ich pomoc.

“Práve preto treba pristupovať k riešeniu problémov citlivo,” tvrdí poslankyňa Soňa Gaborčáková. Dlhodobo poukazuje, že zmeny schválené vládnou koalíciou nielenže nevyriešia zneužívanie stacionárov, ale prehĺbia problémy v systéme pomoci rodinám, ktoré sa starajú o ťažko zdravotne postihnutého člena doma. „Som si istá, že aj kvalitné stacionáre zavedenými zmenami budú nútené znížiť kvalitu a dostupnosť svojej denných stacionárov. Najviac to ovplyvňuje denné stacionáre, ktoré sa starajú o ťažko postihnuté deti a mládež, lebo ich náklady na terapie sú výrazne vyššie ako na dospelého klienta.“

Je smutné, že ani po niekoľkonásobných našich pokusoch a snahe prísť s riešením, minister nekonal a chybu priznal až pod výrazným tlakom za posledný týždeň.

„Opäť sa potvrdilo, že ministerstvo práce samo nechápe svoju úlohu, ktorou má byť vytváranie prostredia pre rozvoj sociálnych služieb, spravodlivých podmienok pre fungovanie zariadení starajúcich sa o odkázaných ľudí. Svoju prácu vykonáva totálne diletantsky. Ak sa stretnete s ministerskými úradníkmi, ktorých ste považovali za odborníkov, a tí všetko tvrdohlavo odmietajú, nereagujú na vaše argumenty o likvidačných podmienkach a len obhajujú svoje politické rozhodnutia, čo sa stane? Začnete predpokladať, že hlavnou úlohou ministerstva je zničiť, odradiť a znechutiť pomáhajúcich ale i rodiny, ktoré dlhodobo pociťujú nezáujem štátu o problémy odkázaných ľudí,“ doplnila Erika Jurinová.

Poslankyne za hnutie OĽANO-NOVA už na nedávnej schôdzi, kde minister Richter čelil odvolávaniu z funkcie aj z týchto dôvodov, vysvetľovali situáciu stacionárov. Vtedy minister ešte problém nevidel, aj keď mu boli predostreté všetky odborné argumenty… Aj toto je dôkazom, že minister pracuje iba politicky.

„Len poskytnutie finančných príspevkov však nevyrieši skutočný problém fungovania stacionárov. Dôvodom je nedoriešená vyhláška ministerstva zdravotníctva. Preto apelujeme na ministra, aby ministerstvo zverejnilo jednoznačné usmernenie k tejto vyhláške a zabezpečilo, aby zariadenia sociálnych služieb dostávali relevantné informácie na všetky nejasné otázky včas prostredníctvom webovej stránky,” uviedla poslankyňa Silvia Shahzad.

Poslankyne zároveň žiadajú, aby ministerstvo zlepšilo komunikáciu voči ľuďom. Nielen prostredníctvom hovorcov, ale aj prostredníctvom kompetentných zamestnancov, pretože nie je možné, aby sa na kontaktné miesto ministerstva nedalo niekoľko dní dovolať…

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program