Ministerka Matečná je v rozpore s predsedom vlády

Premiér Robert Fico priznal svoje zlyhanie. Viac ako desať rokov mal ako predseda vlády spolu so svojimi straníckymi predsedami a poslancami samosprávnych krajov príležitosť riadiť odborné školstvo.

V ten istý deň, kedy Robert Fico kritizuje stredné odborné školy, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná oznamuje, že takmer 70 z nich dostane na modernizáciu svojho vybavenia 50 miliónov eur z európskych fondov.

Ficov argument o výpadku 63 percent v pracovných pozíciách navyše nie je správny, pretože nezohľadňuje fakt, koľko absolventov stredných škôl pokračuje v ďalšom štúdiu, hľadá si zamestnanie v zahraničí alebo sa uplatnilo v príbuznom odbore.

Súčasný stav odborného školstva musíme zlepšiť cez zmeny vzdelávacích programov štúdijných a učebných odborov, sledovaním údajov o zamestnanosti a motivačným zvýhodnením financovania určitých odborov pre potreby daného regiónu.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program