Ministerstvo práce poľuje na denné stacionáre

Poslankyne za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) Silvia Shahzad a Erika Jurinová sú nespokojné s prístupom MPSVaR k denným stacionárom.

Podľa S. Shahzad je nefungujúci systém ministerstva výsledkom toho, že 90 percent kontrolovaných subjektov nespĺňa priestorové, hygienické a personálne štandardy. Tiež uviedla, že denné stacionáre chýbajú na miestach, na ktorých sú potrebné. „Kompetencie pri zriaďovaní denných stacionárov síce prešli na VÚC, ale peniaze stále tečú z ministerstva práce, a pokiaľ si ministerstvo svoje zdroje nestráži, nemôže očakávať, že sa budú rozumne využívať,“ povedala Shahzad s upozornením, že na Slovensku je približne 360 denných stacionárov, no ministerstvo neberie do úvahy fakt, že nie sú určené len pre seniorov, ale aj pre ľudí so zdravotným postihnutím, čo je podľa nej veľký problém.

Argument ministerstva, že denné stacionáre nespĺňajú podmienku bezbariérovosti sa zdá poslankyni Shahzad smiešny. „Ministerstvo ešte neurobilo ani jeden krok preto, aby podporovalo zariadenia, ktoré podmienku bezbariérovosti spĺňajú. Nikdy ani neskúmalo, čo odstraňovanie bariér v skutočnosti znamená. Len ten, kto si týmto procesom skutočne prešiel, vie povedať, že za súčasných podmienok je stav bez bariér ťažko dosiahnuteľný, najmä keď poskytovanie sociálnych služieb v bariérových priestoroch bolo roky tolerované,“ uviedla Shahzad s tvrdením, že ich vzniká príliš veľa.

S. Shahzad sa ďalej vyjadrila, že ministerstvo práce rieši len denné stacionáre a nerieši komplexne sociálne služby v rozsahu, v akom by si zaslúžili. Podľa poslankyne je avizovaná veľká novela sociálnych služieb zatiaľ skôr sklamaním opäť len niekoľko kozmetických úprav a dá sa očakávať, že a keď sa na ministerstvo znesie vlna kritiky pri nefunkčnom systéme, ministerstvo bude hľadať iba ďalšiu obeť. „Preto by sa malo ministerstvo sústrediť predovšetkým na pripravovanú novelu zákona o sociálnych službách, malo by zamedziť vzniku nekvalitných služieb a pomáhať takým zariadeniam, ktoré si svoje poslanie plnia svedomito,“ dodala poslankyňa Silvia Shahzad.

Erika Jurinová je zhrozená zo spôsobu prezentovania kontrolných zistení uskutočnených v denných stacionároch. Podľa nej je jediným zodpovedným za dnešný stav v ambulantných službách práve ministerstvo. „Od roku 2012 ministerstvo neurobilo absolútne nič, čo by znamenalo zlepšenie kvality poskytovania ambulantných služieb v denných stacionároch. Nechalo ich vyrastať ako huby po daždi,“ uviedla Jurinová a pokračovala: „Podľa spôsobu, ktorým ministerstvo začalo vystupovať proti denným stacionárom a zároveň aj podľa spôsobu riešenia ambulantných služieb v novele zákona o sociálnych službách, ktorý je aktuálne v pripomienkovom konaní, sa zdá, akoby sa ministerstvo rozhodlo úplne ignorovať dôležitosť dostupnosti ambulantných služieb pre odkázaných ľudí.“

Ako ďalej uviedla E. Jurinová, pri poslednej zmene zákona spolu s kolegami upozorňovali na to, že niektoré opatrenia zavedené pre ambulantné služby sú likvidačné. Ministerstvo ako odpoveď na pripomienky opozície podľa nej dokonca zmenilo ich financovanie tak, že absolútna väčšina z nich nebude schopná udržať spomínanú službu. „Dávam si otázku, či je ministerstvo ešte pri zmysloch, ak najskôr nechá niekoľko rokov bezprízorne otvárať stacionáre, a nakoniec nepoloží na kolená len špekulantov, ale aj zodpovedných poskytovateľov,“ uzavrela Erika Jurinová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program