MPSVR naozaj za posledné obdobie neurobilo nič, aby systematicky odstraňovalo bariéry pre osoby so zdravotným postihnutím

Úlohou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je bojovať za systematické odstraňovanie bariér, ktoré osobám so zdravotným postihnutím bránia plnohodnotne sa zaradiť do života. Nemalo by sa preto schovávať za iniciatívy komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím a organizácie, ktoré sa dlhé roky snažia tieto bariéry odstraňovať. „V skutočnosti ministerstvo samo od seba neurobilo nič“, zdôrazňuje poslankyňa NR SR hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Silvia Shahzad.

„Je pravda, že máme Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020. Ale aj samy organizácie poukazujú na fakt, že pri jednotlivých úlohách nie sú jednoznačne stanovené termíny a keď sú, neustále sa posúvajú. Preto plnenie jednotlivých úloh napreduje slimačím tempom,“ upozorňuje poslankyňa a pýta sa:

„Aké opatrenia pri odstraňovaní bariér, ktoré ministerstvo práce za posledné 4 roky urobilo, považuje za systémové?“

Jednou z úloh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím je podľa nej zabezpečiť bezbariérovosť budov štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnych inštitúcií a vytvoriť časový plán na 5-ročné obdobie (ktoré sa už končí) s určením priorít na postupné odstraňovanie identifikovaných bariér. Ministerstvá nevedia odpovedať ani na jednoduchú otázku, či takýto plán majú.

V II. správe o plnení opatrení vyplývajúcich z národného programu, na ktorú sa ministerstvo práce odvoláva, má jedine ministerstvo dopravy uvedené, že takýto časový plán nemajú. Ako sú na tom ostatné ministerstvá, sa zistiť nedá.

Najviac by si to zaslúžili ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo školstva, pretože školy a zdravotnícke zariadenia sú z pohľadu bezbariérovosti v katastrofálnom stave. „Aj tu však možno očakávať jedine výhovorku, že ministerstvá tieto budovy nemajú v správe a problém hádžu na niekoho iného,“ hovorí poslankyňa.

Bez identifikácie bariér sa ťažko môžu hľadať zdroje na ich odstraňovanie. „Niekoľkokrát som sa snažila dopátrať, koľko finančných prostriedkov je na debarierizáciu v rozpočte vyčlenených, ale bez výsledku,“ pripomína Silvia Shahzad.

Jednou z priorít vlády, ktorá vyplýva z jej  programového vyhlásenia, je prijatie novej stavebnej legislatívy. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím to vo svojich odporúčaniach  opakovane navrhuje s tým, že by nemal chýbať kontrolný mechanizmus  zo strany nezávislej inštitúcie a ani sankcie. Dnes totiž nikto nedokáže vyčísliť koľko pokút bolo udelených z hľadiska nedodržiavania bezbariérovosti.

„Má ministerstvo práce informáciu, koľko pokút a v akej výške bolo udelených za nedodržiavanie bezbariérovosti?“, pýta sa poslankyňa. Zlepšenie je pritom v nedohľadne. Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím adresoval požiadavku na rozšírenie pracovnej skupiny na prípravu nových stavebných zákonov, ale rezort dopravy ju zamietol.

Nová stavebná legislatíva mohla byť výrazným krokom vpred pri odstraňovaní bariér, ale zatiaľ to vyzerá tak, že bude po druhýkrát zmetená zo stola.

Jedným zo základných pojmov Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím je univerzálny dizajn. „Pri pohľade na úpravy niektorých našich budov je zjavné, že tento pojem je u nás neznámy, preto by sa mal čo najrýchlejšie dostať do našej legislatívy,“ poznamenáva poslankyňa.

Namiesto toho hľadá ministerstvo práce dôvody, prečo neprijať zmenu antidiskriminačného zákona zameraného na primerané úpravy, ktorý je tiež súčasťou odstraňovania bariér. „Aj preto budem opäť v najbližších týždňoch otvárať diskusiu k tomuto návrhu na rôznych fórach, aby sme sa aspoň takto pokúsili naplniť odporúčania Výboru OSN pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré inak tiež z väčšej časti ostanú nepovšimnuté,“ uzatvára poslankyňa NR SR za OĽaNO Silvia Shahzad.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program