Na názore študentov a mládeže nám záleží

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na dnešnom zasadnutí odhlasoval zriadenie Komisie pre študentov a mládež, ktorú iniciovala Aliancia stredoškolákov na Slovensku. Šéf výboru Richard Vašečka (OĽANO, Kresťanská únia) túto iniciatívu mladých ľudí v plnej miere podporuje a je pripravený hľadať riešenia problémov či podnetov, ktorými mladí žijú a potrebujú o nich diskutovať. Výbor rovnako schválil návrh štatútu a rokovacieho poriadku komisie.

„Pri výbore sme zriadili komisiu, ktorá bude prinášať podnety mladých priamo do parlamentu. Je veľmi dôležité podporovať každý záujem o verejný život, každú iniciatívu, ktorá vie identifikovať problémy, pomenovať ich, rozvíjať diskusiu a prinášať návrhy riešení. Vzdelaní mladí ľudia so záujmom o svoju krajinu sú našou budúcnosťou. Aj November ’89 je dôkazom toho, že vedia zásadne meniť veci,“ povedal R. Vašečka.

Komisia pre študentov a mládež bude zložená zo zástupcov študentských a mládežníckych organizácií  (napr. Študentská rada vysokých škôl, Rada mládeže Slovenska) a z pozície poradného orgánu výboru bude môcť pripomienkovať a vyjadrovať sa k všetkým podstatným otázkam, ako je napríklad aj aktuálna novela zákona o vysokých školách.

Podľa Aliancie stredoškolákov nejde o žiadnu politickú aktivitu. „Sme naozaj veľmi radi, že pán predseda Vašečka sa nám rozhodol dať priestor a že s ním už niekoľko mesiacov aktívne spolupracujeme na rôznych prierezových témach, ktoré sú pre nás dôležité. Verím, že táto komisia bude naozaj fungovať, prinášať skutočné návrhy a otvárať relevantné témy pre všetkých študentov,“ konštatuje Kristián Krivda, prezident Aliancie stredoškolákov.

Podľa slov K. Krivdu, sa prvé stretnutie Komisie uskutoční v najbližších týždňoch, na ktorom členovia schvália plán rozvoja na nadchádzajúce mesiace. „Následne vzniknú sociálne siete tejto komisie, kde budeme zverejňovať všetky podstatné informácie z rokovaní, ale prioritne budeme pomocou nich komunikovať s tými, pre ktorých to celé robíme – s mladými ľuďmi v Slovenskej republike,“ dodáva Krivda.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program