Namiesto reformy justície chce vláda pripraviť lacné legislatívne návrhy

Predseda vlády SR a minister spravodlivosti SR pôvodne avizovali zásadné návrhy na riešenie aktuálnej situácie v justícii, či dokonca reformu justície. Po ich dnešných verejných vyjadreniach na základe spoločného stretnutia s generálnym prokurátorom SR, predsedníčkou Súdnej rady SR, ministerkou vnútra SR a prezidentom Policajného zboru je však zrejmé, že pôjde skôr o lacné legislatívne návrhy na zalepenie očí verejnosti, keďže všetko zásadné sa odkladá na ďalšie volebné obdobie, ako sa vyjadril minister spravodlivosti Gábor Gál.

Predseda vlády Peter Pellegrini sa vyjadril, že vláda v priebehu niekoľkých hodín pripraví legislatívne návrhy, ktoré zabezpečia zákonné a včasné vyvodenie zodpovednosti voči sudcom a prokurátorom. Ak je vláda schopná niečo také pripraviť v priebehu niekoľkých hodín, je namieste otázka, čo robila a na čo čakala celé 4 roky svojho funkčného obdobia, pretože kauzy, ktoré sa snaží až teraz legislatívne riešiť nevznikli dnes ani včera, ale sú tu niekoľko rokov?! Je totiž otázne, ako chce vláda retroaktívne a po uplynutí premlčacej doby touto novou legislatívou postihnúť hlavných aktérov najväčších káuz.

Navyše, zákonné a včasné vyvodenie zodpovednosti voči sudcom a prokurátorom predsa nie je jediný zásadný problém, ktorý treba riešiť ako povinné legislatívne minimum na urýchlenú nápravu súčasného stavu. Doterajší opatrný a alibistický prístup sudcovskej a prokurátorskej samosprávy preukázal, že disciplinárne senáty musia byť otvorené aj iným právnickým profesiám ako len prokurátorom a sudcom a dokonca aj zástupcom laickej verejnosti. Práca prokurátorov a sudcov musí byť pravidelne hodnotená a ich výkon v prípade potreby sankcionovaný, uznesenia polície a prokuratúry v prípade korupčných trestných činov by sa mali zverejňovať s cieľom ich verejnej kontroly, mali by byť predĺžené lehoty v prípade disciplinárnych konaní pri všetkých právnických profesiách a tiež by sa mali zvýšiť právomoci prokurátorov zaoberajúcich sa konkrétnou vecou voči svojim nadriadeným, osobitne generálnemu prokurátorovi.

Ak nemá byť narýchlo pripravovaná legislatíva len lacným pokusom vlády SR zalepiť oči jednoduchým ľuďom, ktorý očakávajú nastolenie spravodlivosti a vyvodenie zodpovednosti, musí obsahovať aj tieto a viaceré ďalšie ustanovenia zásadného charakteru. Pozornosť by si vyžadoval aj zákon o preukazovaní pôvodu majetku a zákon o ochrane verejného záujmu. Nehovoriac o tom, že voči generálnemu prokurátorovi a špeciálnemu prokurátorovi by mala byť za ich doterajší výkon a rôzne prepojenia na aktérov známych káuz vyvodená aj osobná zodpovednosť, ale o tom predseda vlády Pellegrini záhadne nehovorí nič.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program