Naprávame chyby bývalej vlády pri zákone o obecnom zriadení

„Keď vo voľbách do samosprávnych krajov v roku 2017 boli po dlhej dobe úspešné vtedajšie opozičné politické strany, bývalá vládna koalícia na čele so stranou Smer-SD sa pokúsila zabetónovať nižšie samosprávne úrovne (obce, mestá a ich mestské časti) posilnením právomocí starostov a primátorov na úkor zastupiteľstiev a ich poslancov. Stalo sa tak novelou zákona o obecnom zriadení z roku 2018, ktorá po 25 rokoch fungovania samosprávy neprimerane zasiahla do právomocí zastupiteľstiev a ich komisií, do postavenia poslancov zastupiteľstiev, či obecných alebo mestských rád, čo v konečnom dôsledku bolo na úkor všetkých obyvateľov Slovenska. V tom čase proti novele zákona aj v parlamente protestovali viaceré politické strany a hnutia dnes už bývalej koalície a prisľúbili, že ak budú mať možnosť sa podieľať na vládnutí, zrušia ustanovenia samosprávnych zákonov, ktoré neprimerane posilnili právomoci starostov a primátorov a zaviedli extrémne nevyvážený model samosprávy.

Hnutie OĽANO preto na februárovú schôdzu parlamentu predložilo novelu zákona o obecnom zriadení, ktorá primárne napráva nedostatky zavedené novelou tohto zákona z roku 2018 opätovným priznaním viacerých právomocí samosprávnym zastupiteľstvám a ich radám, komisiám či poslancom. Aj aplikačná prax totiž preukázala, že novela zákona z dielne Smeru z roku 2018, nebola v týchto otázkach správna. Aktuálne predložená novela zákona o obecnom zriadení sa zároveň snaží riešiť situáciu, keď obecný, miestny či mestský úrad napriek zákonom uloženej povinnosti neplní uznesenia zastupiteľstva, a to aj v prípadoch, ak bolo prelomené veto primátora alebo starostu.

Napriek tomu citlivo vnímame kritiku vo vzťahu k tejto novele zo strany starostov a primátorov a sme otvorení diskusii vrátane z nej vyplývajúcim úpravám predloženej novely. Samosprávne zákony by mali byť nastavené tak, aby zodpovedali európskemu štandardu a zároveň zabezpečovali dostatočnú úroveň kontrolných a iniciatívnych oprávnení zastupiteľstva a jeho poslancov vrátane sankčných mechanizmov na úrovni samosprávy alebo štátu v prípade, ak starosta, primátor alebo župan porušuje zákon alebo neplní uznesenia zastupiteľstva, ktorých výkon podľa zákona o obecnom zriadení nemožno pozastaviť.“

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program