Návrh na odoberanie titulov mieri do parlamentu, do vysokoškolského štúdia vrátime spravodlivosť

Slovenské vysoké školstvo potrebuje reformu a potrebuje aj prísnejšie podmienky posúdenia záverečných prác. Systém nesmie zvýhodňovať nepoctivých študentov, či akademických pracovníkov. Poslanci preto na najbližšej riadnej schôdzi parlamentu dostanú na stôl návrh novely vysokoškolského zákona, ktorá zavádza princíp „kto akademický titul prideľuje, ten ho odníma.“

O neplatnosti štátnej skúšky po novom rozhodne rektor univerzity, ak záverečnú prácu alebo jej časť preukázateľne nevypracoval absolvent, alebo absolvent úmyselne neoprávnene použil časť inej práce, či ju dokonca skopíroval celú a takto získal výhodu, ktorá mu dopomohla ukončiť štúdium. Rektor tiež bude môcť konať, ak absolvent bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorý mu dopomohol získať titul – teda ak o porušení pravidiel jeho získania rozhodne súd.

„Kauzy diplomových prác politikov odkryli zásadný problém nášho vysokého školstva. Študenti sa musia učiť kvôli vzdelaniu, vedomostiam a nie len kvôli tomu, aby získali titul, ktorý síce vyzerá efektne na vizitke, ale nie je zárukou vzdelania. Na zvýšenie kvality štúdia však musíme urobiť podstatne viac zmien ako len túto,“ upozorňuje jeden z predkladateľov novely, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Richard Vašečka (Kresťanská únia, klub OĽANO). „Novela je len prvým krokom k tomu, aby bolo slovenské vysoké školstvo kvalitnejšie a spravodlivejšie.“

Novela by mala vstúpiť do platnosti od začiatku roku 2021. Keďže nezavádza princíp retroaktivity, bude sa vzťahovať až na záverečné práce študentov odovzdané po januári 2021.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program