Návrh na zásadné zlepšenie postavenia pacienta

Poslanci Národnej rady SR Marek Krajčí a Michal Šipoš (OĽANO) dnes pripomenuli základné vízie reformy zdravotníctva a predstavili pozmeňujúci návrh k reforme nemocníc, ktorý stanovuje maximálne čakacie lehoty pre pacientov. Podľa predkladateľa návrhu M. Krajčího je cieľom návrhu zefektívniť zdravotnú starostlivosť a skrátiť čakacie lehoty pre pacientov.

„Moderné a efektívne zdravotníctvo je najvyššia priorita hnutia OĽANO. Korupčné správanie minulých vlád spôsobilo podfinancovanie a rozvrat zdravotníctva. Napriek zložitej pandemickej situácii pracujeme na kvalitnej reforme zdravotnej starostlivosti, tak, aby na konci tohto procesu bol spokojný pacient i zdravotník. Verím, že už onedlho v parlamente odhlasujeme zahájenie mimoriadne dôležitej reformy, na ktorú občania čakajú dlhé roky,” povedal na úvod predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.

„Predstavujeme prvý bod veľmi komplexnej reformy, ktorú sme pripravovali už počas vlády Igora Matoviča. V roku 2020 sa mi ako ministrovi zdravotníctva podarilo vyjednať takmer 1,5 miliardy eur z plánu obnovy. Reformné tímy a základné reformné tézy sme museli skladať vo veľmi ťažkej pandemickej situácií. Preto sa chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa na tomto procese podieľajú. V nadväznosti na reformu optimálnej siete nemocníc rezort zdravotníctva pripravuje aj reformu dlhodobej starostlivosti, urgentnej starostlivosti, ambulantnej sféry a reformu prístupu k duševnému zdraviu,” vyhlásil M. Krajčí.

V centre záujmu reforiem zdravotníctva je pacient. Podľa Krajčího po prijatí návrhu dostane občan zdravotnú starostlivosť v čase, kedy ju potrebuje a bude mať garanciu svojho nároku. „Zdravotné poisťovne preberú zodpovednosť za manažment cesty pacienta a budú sa snažiť vytvoriť tú najrýchlejšiu a najoptimálnejšiu cestu. Pacient bude vedieť, že do určitého termínu vyšetrenie podstúpi, pretože to poisťovňa bude musieť zabezpečiť. A ak vyšetrenie nezabezpečí u zmluvných lekárov, preplatí ho u nezmluvných. V prípade nedostatočnej kapacity na území Slovenska bude pacientovi poskytnutá zdravotná starostlivosť v inej krajine EÚ, rovnako preplatená poisťovňou,” vysvetlil.

„Zdravotné poisťovne budú týmto motivované zabezpečiť efektívnu cestu pacienta. Verím, že sa im podarí vytvoriť kvalitný informačný systém a budeme sa všetci na vyšetrenia objednávať tak, ako je to v návrhu ustanovené a konečne sa podarí skoncovať s dlhými radmi pred poliklinikami,” doplnil Krajčí.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program