Nebojíme sa ťažkých tém: Pozvánka na odbornú konferenciu

Naše hnutie pokračuje v príprave odborných riešení na najbolestivejšie problémy Slovenska. Tento krát sa popasujeme s témou, na ktorej riešenie márne čakáme už 25 rokov, a tou je rómska problematika. Podujatie prebehne pod záštitou poslankyne Anny Verešovej (OĽANO-NOVA) a Petra Polláka, bývalého splnomocnenca vlády SR pre rómsku problematiku. Práve za jeho éry boli naštartované viaceré úspešné programy práce s rómskou menšinou, ich realizácii ale vláda R. Fica nedala dostatočnú prioritu a podporu.

Veľká časť rómskej populácie u nás žije na hranici chudoby, kde sa kombinujú viaceré znevýhodnenia: nedostatočné, resp. žiadne predprimárne vzdelávanie detí, žiadne odborné vzdelanie, nízko kvalifikovaná práca, nezamestanosť a nezamestnateľnosť, ale aj zlý zdravotný stav a málo podnetné rodinné prostredie. Tieto problémy sa týkajú aj majoritnej spoločnosti, a to hlavne detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Pre budúcnosť našej krajiny je kľúčové nájsť riešenia, ako pomôcť deťom a mladým ľuďom ohrozeným sociálnym vylúčením, s cieľom zvýšiť ich šance na trhu práce. Spoločne so zástupcami štátnej správy, komunálnymi politikmi, zástupcami rómskej komunity a aktivistami chceme hľadať riešenia a víziu, čo treba urobiť v tejto oblasti.

Podrobný program konferencie nájdete na tomto odkaze.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program